Zingevend ondernemen!

In deze tijd proberen bedrijven te voldoen aan de hype om maatschappelijk verantwoord of duurzaam te ondernemen. Deze vorm van ondernemen is gericht op de balans van profit, people & planet. Maar ook deze hype gaat natuurlijk weer voorbij, omdat het slechts een ontwikkelingsstap is naar zingevend ondernemen.Peter Heshof (marketinginnovator en mede-eigenaar van buro BLOOM) spreekt liever over de drie M’s: Medewerkers, Maatschappij en Milieu, waarbij het rendement een gevolg is. Heshof: “In dit nieuwe Wij-tijdperk zal het draaien om wat ik noem zingevend ondernemen; het inzetten van de kracht van de organisatie voor een inspirerend ideaal, om vervolgens vanuit dat ideaal waarde te creëren voor mens (lees ook klant) en samenleving.” Ik onderschrijf het belang van zingevend ondernemen. Dat kan in mijn ogen alleen verwezenlijkt worden door werkelijk contact met elkaar, door zinvolle ontmoetingen met elkaar. Zingeving heeft altijd iets te maken met waarin ik verschil van jou en jij van mij en dat wij elkaar iets unieks hebben te bieden.

In mijn boek ‘Frederik en Jijs’ komt het zingevend ondernemen naar voren bij Henk, die directeur van zijn bedrijf is. Een fragment, dat de essentie weergeeft:
Henk wil de mensen uitdagen naar zichzelf te kijken. Als zij weten wat zij leuk vinden en wat zij willen bijdragen aan de wereld, kunnen zij dat werk in zijn bedrijf verwerkelijken. Dat geeft zin aan het leven van iedereen en daarmee kan Henk maatschappelijk ondernemen, wat hij zo graag wil. Hij heeft de hype van maatschappelijk ondernemen aanschouwd en besloten dat het niet alleen over de gezondheid van de natuur gaat. Het leven speelt zich af tussen mensen, dus daar heeft hij zich op gericht na de opleving van Jijs. Henk heeft ook ingezien dat dit nieuwe begin niet als een metamorfose moet worden geïmplementeerd, zoals hij gewoonlijk innoveert. In overleg met Tobias werkt hij aan een wordende vernieuwing. Dat past goed in de nieuwe filosofie waarin iedereen kan werken aan zijn of haar wordende missie op aarde. Om dit te bereiken is er vooral contact tussen mensen nodig. Zijn bedrijf kan door procesafspraken er voor zorgen dat er daadwerkelijk ontmoeting plaats kan vinden, zonder dat het puur functioneel voor het proces is. In het bedrijf wordt gefluisterd dat Henk echt is veranderd nu hij vader is. Sommige voelen de verandering als een mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich te verwezenlijken. Anderen wachten rustig af tot Henk weer normaal is geworden.

De slaafse arbeider, de geobjectiveerde arbeidskracht, de kostenpost op de balans is aan het einde van zijn bestaan, omdat alleen de zingevende mens overblijft om het werk te doen.

Ton de Baaij, mensprocesbegeleider en auteur (www.authentikos.nl)

1 thought on “Zingevend ondernemen!”

Tony de Bree 10 jaar ago

Deze gedachten zijn natuurlijk niet nieuw. We hebben eerder zo’n golf gekend in de jaren’90 toen veel bedrijven in Nederland waaronder grootbanken als ABN AMRO heel ver waren in deze richting.

Er werd veel geld gestoken in thuiswerken, werken en leren op afstand en allerlei interne voorzieningen om ervoor te zorgen dat er mensen op een optimale manier in balans waren. Waarbij de natuur alleen wat minder op de voorgrond stond dan nu.

Dus zeer mensgericht, met veel maatwerkopleidingen, maatwerk-eloningsstructuren (tijd, geld, opleidingen, ouder zijn en allerlei andere vormen etc).

Met bv ook mogelijkheden voor jonge moeders of alleenstaande moeders vanuit thuis te werken. Ik werkt als hoger kader en hoofd van een operationele unit ook minimaal 1 dag thuis.

Dus kan…..en was ook goede businesscase voor…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *