Duurzame inzetbaarheid verbeteren door kostenneutraal invoeren van bedrijfsschool

Mij kwam ter ore dat het mogelijk is om kostenneutraal een bedrijfsschool te runnen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan zo toenemen. Vandaar dit interview met Albert Frankenhuis van Professional Business Coach.

Door zowel de crisis als door nieuwe inzichten heeft trainen oude stijl grotendeels afgedaan. Welke alternatieven zijn daarvoor in de plaats gekomen en wat zijn volgens jou de voordelen van deze alternatieven?
Wat je gelukkig meer en meer ziet is dat organisatieontwikkeling vanuit een breed perspectief wordt opgepakt. De visie en de strategie worden vertaald naar het aangaan van verbindingen met mensen zowel binnen als buiten de organisatie. Ik zeg altijd: ‘Samenwerken is samen delen en vermenigvuldigen op de lange termijn. Bij het uitvoeren van training ligt het accent meestal ‘te eenzijdig’ op het verbeteren van vaardigheden. Bij bedrijfscoaching on the job is er sprake van een meervoudig accent: ontwikkelen van kennis, inzicht/bewustwording, gedrag en vaardigheden op de werkvloer. Door deze aspecten on the job te behandelen, sluiten ze direct aan op de dagelijkse werkzaamheden en rol binnen de organisatie van medewerkers. Verbeteringen worden direct geïntegreerd in de bedrijfsvoering.
De voordelen spreken voor zich: betere aansluiting op het werkproces en de werkomgeving en je speelt in op de actualiteit op de werkvloer door gerichte interventies.

Opleiden is duur; mensen zijn een dag of langer van hun werkplek en daarbij bovenop komen de kosten van een coach of opleider. Hoe meet je een return on investment?
Ontwikkelen en trainen van mensen geeft een attitudeverandering. Deze moet leiden tot een hogere arbeidsprestatie en dus meer rendement. In de sales en productie kun je meten op direct resultaat. Bij managers gebruik je daarvoor de HR-cyclus of 360 graden feedback.

Jij begeleidt organisaties bij het inrichten van een eigen bedrijfsschool; ook wel Academy. Dit schijnt kostenneutraal te kunnen. Wat moet een bedrijf in deze tijd met zo’n school?
Een bedrijfsschool organiseert het leren van mensen op de werkvloer. De school sluit aan op de werkprocessen en gewenste ontwikkelingen. Door onderwijs, training en ontwikkelingen in eigen beheer uit te voeren, met de ondersteuning van een programmamanager, is een bedrijf in staat om gericht op te leiden.
Ze besparen kosten door te bundelen en centraal in te kopen. Opleiden volgens een beroepsbegeleidend leren model kan zowel op mbo- en hbo-niveau worden uitgevoerd. Als aan de voorwaarden wordt voldaan voor de wet educatieve beroepsopleiding kan een bedrijf een beroep doen op de wet verminderde afdracht loonbelasting en daardoor kostenneutraal een bedrijfsschool runnen. Juist in deze tijd is het creëren van extra budget zeer welkom.
Een eigen bedrijfsschool bindt mensen aan bedrijven en bovendien werk je direct aan de duurzame inzetbaarheid; een hot item in de komende jaren.

Dit doet me denken aan trajecten voor ESF waarbij een of meer medewerkers binnen een bedrijf soms verdrinken in de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Hoe zit dit bij jullie aanpak?
Dat horen wij vaak. Het heeft niets te maken met ESF. WVA is een wettelijke regeling en dus geen subsidie. Uiteraard moet je wel een administratie bijhouden en registreren. Dit is goed te doen via uitgekiende digitale systemen. Neemt niet weg dat bedrijven wel de discipline moeten kunnen opbrengen om te registreren. Hiervoor leveren wij een programmamanager die de nodige begeleiding biedt.

Je hebt het over changeability; bedrijven in Nederland zitten du moment toch niet op change te wachten? Ze zitten grotendeels nog in de overlevingsstand!
Dat is een misvatting. Juist nu is het de tijd om organisaties te professionaliseren. Dit gaat altijd gepaard met verandering. Door het budgetneutraal te doen, bouwen juist veel bedrijven nu gericht aan de toekomst en dwingen als het ware ‘betere tijden’ af.

Zie www.probc.nl voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *