De link tussen Kameroen, MVO-opleiding, de BMD en geitenwollen sokken

Een netwerkbijeenkomst of drie geleden raakte ik aan de praat met Onno Elzinga; een gepassioneerd voorvechter van duurzaam ondernemen. MVO moet volgens hem ontdaan worden en blijven van het ‘geitenwollen sokkenidee’. Bovendien was hij toen bezig om met collega Norman Smit een expeditie naar Kameroen te organiseren om bedrijven op het spoor van duurzaam gedrag te zetten. Dit riep een aantal prangende vragen bij me op. Maken ze gebruik van de duurzaamheidhype of zit er een fundamenteel verhaal achter?

Onno, je vertelde dat je MVO uit de geitenwollen sokkenhoek wilt halen en houden. Verklaar je alsjeblieft nader.
“Nou kijk, de term duurzaamheid bestaat ongeveer 40 jaar, maar werd vooral door bezorgde wetenschappers uitgedragen. Bij het verschijnen van het Brundtland rapport Our common Future (1987) ging het belletje op meer plaatsen rinkelen. Ik zie dat de laatste 1,5 tot 2 jaar organisaties in Nederland zich meer met MVO willen bezighouden. Belangrijk daarbij is dat ik een taal spreek en een benadering kies die aanslaat bij het bedrijfsleven. Het invoeren van MVO is meer dan een ideële kwestie; je kunt er succes mee boeken. Het is meer dan plat risico’s afdekken; het leidt tot continuïteit, kostenreductie en als je het integraal invoert tot meer betrokkenheid van je personeel en een verhoging van de productiviteit. Je hoeft niet lang te googlen om voorbeelden te vinden van bedrijven die prachtige resultaten boeken.”

Je spreekt er met zoveel passie over. Wat is je persoonlijke drive?
“Toen ik voor het eerst vader werd, wist ik dat ik mijn leven deels op een andere wijze wilde invullen. Nog meer, nog beter, nog groter verloor zijn betekenis. Ik wil een andere bijdrage leveren; het stokje doorgeven aan ……. De vraag over ‘hoe ik zaken achterlaat’ wierp zich op. Dat hebben meer vaders hè?”

Dan de reis naar Kameroen, het heet een klimaatexpeditie. Klimatoloog en duurzaamheiddeskundige Reinier van den Berg reist mee. Jullie gaan op zoek naar sporen van klimaatverandering, bezoeken FSC gecertificeerde bosbouw en plekken waar op onverantwoorde wijze gekapt wordt. Veel ondernemers en directies weten niet hoe ze elementen van duurzaam ondernemen moeten implementeren in de organisatie. Hoe leren ze dat in hemelsnaam tijdens een klimaatexpeditie?
“Ja, dat roept wel vaker vragen op. Het heeft te maken met de visie van de BMD dat je mensen als het ware moet ontwortelen; dus uit hun dagelijkse situatie moet halen om zaken beter te laten beklijven.
Overdag worden bezoeken afgelegd en maken de deelnemers kennis met natuurlijke cycli, lokale specialisten, de bevolking en klimatologen. In de avonduren vindt procesbegeleiding door coaches plaats waarbij thematisch reflectie plaatsvindt. Er is tijd voor visievorming en tijd om te ontdekken welke (on)mogelijkheden de eigen rol met zich mee brengt. De indrukken van overdag worden gerelateerd aan de eigen bedrijfsvoering. Onderzocht wordt hoe MVO geïmplementeerd kan worden.”

Ja, en eenmaal terug in Nederland willen jullie natuurlijk dat ze zo doorstromen naar jullie 6-daagse opleiding waarin MVO verankerd wordt in de organisatie.
“Dat zou wel mooi zijn en ‘natuurlijk’ is dat de bedoeling! Even serieus; na deze opleiding zijn alle ingrediënten voor het integraal invoeren van MVO de revue gepasseerd en heeft men eerste belangrijke stappen gezet. Ze zijn in staat om een vliegende start te maken, MVO op te nemen in de managementcyclus en er zo voor te zorgen dat alle geledingen binnen het bedrijf betrokken raken. Tijdens de opleiding worden diverse tools aangereikt. Certificering en de MVO Prestatieladder komen aan de orde; waarbij het belangrijk is dat niet alleen rationeel alle processen worden beschreven, maar dat alle medewerkers worden betrokken bij de verbetercycli. MVO is, vooral bij grotere bedrijven, een complex proces waar je mee bezig blijft.

Grote kans dat de mindere goden naar jullie opleiding worden gestuurd. Hoe gaan zij de DGA of CEO beïnvloeden?
Goede vraag en daar hebben we een perfecte invulling voor gevonden. Op dag vier is Marcel Collignon de begeleider. Hij schenkt die dag onder andere aandacht aan het beïnvloeden van de interne bedrijfspolitiek. MVO sluit – met enige aanpassing – vaak goed aan bij bestaande organisatiesystemen en –structuren. Externe ontwikkelingen nopen tot aanpassing. Deelnemers zijn in staat om draagvlak te creëren en hun leiders wakker te schudden en te houden.

Wat, tot slot, heb ik vergeten aan jou te vragen?
Niets, maar ik wil nog wel beklemtonen dat er in de boardroom erg goed nagedacht moet worden over het al dan niet invoeren van MVO. Het is geen hype en wanneer een bedrijf besluit tot marketingacties om aan te sluiten bij trends, is de kans groot dat ze ongeloofwaardig overkomen. In ieder geval moet alles intern eerst goed geregeld zijn voordat je naar buiten treedt met claims. Voer geen reclamecampagnes, terwijl je intern nog niet hebt afgerekend met weerstand en andere subtiele mechanismen die vooruitgang ondermijnen. Dus: zorg eerst dat jij je huis goed op orde hebt.

Het verhaal achter de passie is me duidelijk geworden. Werken vanuit het hart en daarmee tegelijkertijd een boterham verdienen, is de gewoonste zaak van de wereld. Dat heeft niets met geitenwollen sokken te maken.

Onno Elzinga is adviseur bij de BMD Advies Oost. Wanneer je meer wilt weten over de 6-daagse opleiding die dit voorjaar start, ga je naar: http://www.bmdadviesoost.nl/website/315/Training%20MVO%20op%20niveau.html

Meer informatie over Kameroen (vertrek op 9 maart) vind je op: http://www.bmdadviesoost.nl/website/329/Klimaatexpeditie%20naar%20het%20Afrikaanse%20regenwoud.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *