Zonne-energie: kan Jan Modaal panelen aanschaffen?

De prijzen van zonnepanelen dalen al jaren sterk, met name tussen 2010 en 2013. Sinds 2013 zijn ze vervolgens gestabiliseerd en na verwachting zullen ze in 2014 ook vrijwel stabiel blijven. Door de prijsdaling zijn zonnepanelen veel  toegankelijker geworden, waardoor ook iemand met een doorsnee-inkomen zonder al te veel moeite zonnepanelen aan kan schaffen.

Btw teruggave

Een extra duwtje in de rug kwam uit onverwachte hoek. In 2013 oordeelde de hoogste Europese rechter, het Europese Hof van Justitie, dat particuliere huishoudens die zonnepanelen aanschaffen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op teruggave van de betaalde btw. Voor een doorsnee systeem scheelt dit al snel € 1.000! De belastingdienst: ze kunnen het wel degelijk leuker maken! Zonnepanelen en zonnecollectoren worden tegenwoordig niet alleen bestempeld als een milieuvriendelijk manier van energie opwekken, maar ook als een investering voor de toekomst. Over de loop van de verwachtte levensduur, ongeveer 25 jaar, kan een systeem je duizenden euro’s opleveren.

Voordelen van zonnepanelen; je schaft ze aan, omdat…

Bij zonne-energie wegen voor velen de voordelen zwaarder dan de nadelen. Zo kunnen zonnepanelen, naast het leveren van stroom aan huishoudens, ook energie leveren aan plaatsen waar geen elektriciteitskabels kunnen komen. Ze kunnen dus voor bepaalde locaties erg praktisch zijn. Naast het feit dat ze praktisch en goed voor het milieu zijn, zijn ze ook goed voor de portemonnee! Je zou kunnen zeggen dat je direct na installatie met besparen begint. Dat maakt je als consument ook minder afhankelijk van energiebedrijven. Denk vooral ook aan de elektriciteitsrekening die jaar in jaar uit maar blijft stijgen.

Wat zonnepanelen ook aantrekkelijk maakt is het feit dat ze zichzelf steeds sneller terugverdienen. De stroomprijzen blijven stijgen terwijl zonnepanelen steeds goedkoper worden. Was de terugverdientijd in 2008 nog 15 jaar, in 2014 is dat nog slechts 8 tot 9 jaar. Dit komt overeen met een financieel rendement dat tot 7x hoger is dan de huidige spaarrente! Naast alle eerdergenoemde financiële voordelen kunnen zonnepanelen ook de waarde van een huis verhogen en het voor potentiele kopers aantrekkelijker maken, vanwege de lagere maandlasten en het gunstige energielabel.

Wat voor sommige een struikelblok zou kunnen zijn

De nadelen van zonnepanelen hebben vooral betrekking op de fysieke aspecten. De ruimte die zonnepanelen innemen kunnen als een nadeel gezien worden. Een zonnepaneel neemt 1,65m2 in. Ook zien sommige mensen vanuit esthetisch oogpunt af van plaatsing. Daarnaast is de ligging van sommige huisdaken niet optimaal, waardoor niet de volle capaciteit van de panelen benut kan worden.

Zonne-voordelen

De zon is te zien als het helderste ster in de hemel. Haar energie bereikt ons in de vorm van warmte en licht. Velen zien de zon daarom als een symbool voor leven en positiviteit. De helderste ster in de hemel zorgt ook voor zoveel meer dan alleen zonne-energie. Het is een onuitputbare energievorm. Alhoewel deze mogelijkheden van deze energievorm al tientallen jaren bekend zijn, is het pas sinds enkele jaren financieel interessant om aanschaf te overwegen zonder dat subsidie nodig is. Het is een milieuvriendelijke methode waarmee we zonlicht in elektriciteit om zetten en via zonnecollectoren kunnen we ook water verwarmen.

Wat let jou nog om meer informatie in te winnen en de rekensom op jouw situatie los te laten?

Aldina is werkzaam bij Greenem.nl. Deze website is opgericht in 2010, en heeft inmiddels vele tienduizenden consumenten geholpen bij het verduurzamen van hun leven. Dit kan bijvoorbeeld via de witgoedvergelijker op basis van zowel de aanschaf als elektriciteitskosten, maar ook via de zonnepanelen dakscan: Greenem.nl/zonnepanelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *