Utrechtsestraat: samenwerking leidt tot flinke co2-reductie

Ruim twee jaar na de opstart van de pilot Klimaatstraat Utrechtsestraat bieden de Amsterdamse ondernemers op zaterdag 24 september een kijkje in de keuken. Op die dag tonen ze publiek en pers welke duurzame initiatieven en resultaten in hun winkelstraat tot op heden zijn gerealiseerd.
Daarmee wordt de pilotperiode officieel afgerond. Inmiddels bespaart de straat jaarlijks zo’n 8% op energieverbruik. En de Klimaatstraat is hard op weg om de potentiële 36%, ofwel 1230 ton CO2 per jaar te besparen!
Aan de andere kant wekken de diverse initiatieven in de straat tot dusver zo’n 10% van de benodigde energie groen op. Daarvan is de potentie jaarlijks 46% ofwel 894 ton CO2. Gezamenlijk zijn de potentiële besparingen 2124 ton CO2 en dat staat voor de CO2 opname van wel 60.000 bomen per jaar! Ondanks dat de pilotperiode nu stopt, zal de Ondernemersvereniging Utrechtsestraat het project zelf zover mogelijk ontwikkelen met als doel: minder CO2-uitstoot en energieverbruik en een prettiger leef- en winkelklimaat.
De pilot Klimaatstraat Utrechtsestraat is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland: vanuit België, Frankrijk, Singapore, Korea en Japan is reeds interesse getoond.

24 september
Op zaterdag 24 september om 12:00 uur wordt de pilotperiode officieel afgerond. In de Utrechtsestraat overhandigt de voorzitter van de Ondernemersvereniging aan Jeanine van Pinxteren (voorzitter van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Amsterdam Centrum) het eerste exemplaar van de brochure Klimaatstraat. Hierin staan alle duurzame oplossingen en resultaten van de ruim twee jaar durende pilot beschreven.
Voor de aanwezige pers wordt een korte rondleiding gegeven in de openbare ruimte en de winkels waarbij uitleg gegeven wordt over de duurzame initiatieven en bijbehorende besparingen.

Duurzame initiatieven
Het verduurzamen van de Utrechtsestraat is gestart op initiatief van de ondernemers zelf. Het begon aanvankelijk met een proef met elektrische afvalinzameling door Van Gansewinkel. Met een koplopersgroep van 40 ondernemers zijn vervolgens verschillende bijeenkomsten gehouden, waarin bewustwording, energiebesparing en verduurzaming werd besproken.
Inmiddels wordt de straat verlicht met energiebesparende lampen die automatisch dimmen en zijn bij koplopers diverse maatregelen geïmplementeerd, waaronder LED verlichting, slimme meters en slimme stekkers. “Ons bedrijf is volledig overgestapt op LED verlichting. Een aantal van de 60 LED lampen is inmiddels geïnstalleerd, wat resulteert in 80% minder CO2-uitstoot!”, aldus ondernemer Franny Blauwendraat van Van Soest Chocolatier

Vandaag de dag wordt ook een groot gedeelte van het afval opgehaald met een elektrisch voertuig en er is een Big Bellie geplaatst, een afvalbak die vuil comprimeerd op zonne-energie. Ook zijn twee parkeervakken met oplaadpunt voor electrische auto’s gerealiseerd. Het is de bedoeling dat duurzaamheid straks doorgevoerd is op alle niveau’s: in de winkels, restaurants en café’s, maar ook in de openbare ruimte en de logistieke processen.

Blauwdruk
Van de uitkomsten van de pilot in de Utrechtsestraat is een blauwduk gemaakt. Deze kan als handleiding voor ondernemers en gemeentelijke diensten dienen om een straat of gebied te verduurzamen. In de blauwdruk zijn pakweg veertig duurzame oplossingen geïdentificeerd, waarvan 20 oplossingen nuttig en haalbaar waren voor de Utrechtsestraat. Wanneer je belangstelling hebt voor de blauwdruk, dan is deze te vinden via:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *