Verlangen naar strategisch HR; maar is dat wel nodig?

Bent u al actief aan de slag met employabilty branding? Als u ontkennend antwoordt dan zult u – werkzaam op het gebied van personeelsbeleid – waarschijnlijk een eenvoudige functiebenaming hanteren. Gebruikt u deze term veelvuldig dan is een HR-functiebenaming wellicht eerder op u van toepassing. Natuurlijk, wij zijn een internationaal georiënteerd land, wij verenigen immers de dominee en koopman in onze landsaard, en er zijn genoeg bedrijven waar om handelsredenen functiebenaming daarbij aansluiten. Niks mis mee.
Wat mij stoort is dat in verhalen over P&O-ers, excuus: HR-professionals, een zich herhalende kritiek opduikt, die erop neerkomt dat de HR-discipline te weinig strategisch betrokken is. Wat daarbij opvalt, is dat criticasters in hun terminologie juist veel Engelse vaktermen gebruiken, denk aan begrippen als opportunity wins, jobcarving, human capital, sociale media-monotoring, e-recruitment, aansluiting zoeken bij CEO-speak. Hoewel, sleutelfiguurindicatoren klinkt ook niet sterk. In aansluiting op dit taalgebruik adviseer ik KISS: Keep It Simple Stupid. Wat helpt als u back to the basics wilt, praat eens met een Vlaming en u krijgt een puristische spiegel voorgehouden.

Los van dit taalgebruik stoort mij de kritiek dat P&O-ers zich vooral strategisch moeten bewegen, willen zij serieus genomen worden door directies. Of in the boardroom zo u wilt. In mijn beleving is het nog steeds zo dat P&O-ers, misschien juist in tijden van crisis, als kerntaak oog hebben voor het welbevinden van medewerkers. Zomaar wat gegevens. Het ziekteverzuim daalt, als het conjunctureel slecht gaat zijn mensen banger om hun baan te verliezen en lopen ze langer door met klachten; het aantal burn-out gevallen neemt toe. Ook onder de generatie-Y, omdat ze moeilijk grenzen kunnen stellen. Er is gedoe tussen medewerkers, het rommelt in een team. Daar liggen taken voor P&O-ers. Betrokken en tevreden personeel is productiever en klantvriendelijker. Kortom, hoofdtaak is het leveren van een bijdrage aan een bedrijfscultuur waar met plezier wordt gewerkt. Dat P&O-ers daarnaast op niveau strategisch meepraten, aan de hand van aangeleverde cijfermatige informatie die op langere termijn inzichten oplevert voor koersbepaling, lijkt me logisch.

Tot slot, als u werkt bij de afdeling PIOFAH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering/Administratie en Huisvesting) gun ik u een andere afkorting, maar dat is weer een ander hoofdstuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *