Vitaliteitspakket voor 55+; de ideeën van minister Kamp over duurzame inzetbaarheid

Op 28 juni verscheen de blog http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/geef-geen-extra-aandacht-aan-50-inzake-duurzame-inzetbaarheid en kort daarop (op 4 juli) verscheen de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer over het Vitaliteitspakket. Hierin staan ideeën en regelingen beschreven die ertoe moeten leiden dat 55+’ers langer participeren op de arbeidsmarkt. Deze brief is te vinden (downloaden) via: http://www.rendement.nl/arbo/nieuws/id5173-langer-doorwerken-met-het-vitaliteitspakket.html. Opmerkelijk is dat de Stichting van de Arbeid, net als ik, van mening is dat je moet streven naar een cultuur waarin ‘de arbeidsparticipatie van mensen boven de 55 jaar niet meer fundamenteel verschilt van de arbeidsparticipatie onder de 55 jaar’. Ook zij verwoorden dat loopbaangesprekken al veel eerder in de loopbaan gevoerd moeten worden. Uit de brief, die 24 pagina’s beslaat, wordt een aantal maatregelen opgenoemd die kunnen leiden tot een mentaliteit, bij zowel werkgevers als werknemers, die bevorderen dat mensen lang en gezond op de arbeidsmarkt blijven participeren.

Tien voor Twaalf – This is your wake up call
De afgelopen dagen sprak ik met een flink aantal vakbroeders over het feit dat we bij organisaties waar we opdrachten uitvoeren weinig merken van een urgentiegevoel. Er heerst een sfeer van ‘eens kijken hoe we de lange staart van de crisis doorkomen’ . De prioriteiten liggen elders. Een scan die bijvoorbeeld duidelijk maakt hoe het personeelsverloop er de komende 10 jaar uitziet, is nooit gemaakt. De brief van de minister zegt daar het volgende over: ‘ ….. daar staat tegenover dat veel werknemers en werkgevers nog onvoldoende ervaren dat de arbeidsmarkt krapper wordt. Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt onderschat, de urgentie onvoldoende gevoeld. Een mentaliteitsverandering is daarmee een harde noodzaak……’ .  

Voorts staat er nog te lezen: ‘De grootste uitdaging ligt echter in de vertaling naar de werkvloer. Dit ligt in lijn met het krachtige pleidooi in het SER-advies over baanmobiliteit om te werken aan een mobiliteitscultuur onder werkgevers en werknemers vanaf de start van de loopbaan te investeren in duurzame inzetbaarheid’.  Bijzonder is dat een leger van gespecialiseerde bureaus methoden, scans, gerichte opleidingen en dergelijke in de kast hebben liggen, waarmee praktische, op de werkvloer toegespitste oplossingen aangereikt worden. Kennelijk moet het vijf voor twaalf of zelfs twaalf uur, voordat organisaties in beweging komen. Voorwaar een gemiste kans en alle lof aan de minister die een goede voorzet geeft om het gevestigde patroon te doorbreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *