Definitie duurzaam leiderschap, hr, individu en MVO

De categorieën op Expeditie duurzaam zijn nooit van een beschrijving of definitie voorzien. Het werd tijd om daartoe een poging te doen. Een poging, omdat ik nieuwsgierig ben welke zaken ik (wellicht) over het hoofd zie. In een vervolg op deze blog verwerk ik de aanvullingen die ik heb gekregen, zodat er meer eenheid in het begrippenkader ontstaat.

Alvast dank voor je inbreng.

Duurzaam leiderschap
De leiding van een organisatie heeft zorg voor people and planet in het businessmodel verankerd en draagt dit uit naar alle medewerkers. Elke leider neemt daarin zijn verantwoordelijkheid in alle gedrag dat hij laat zien en toont voorbeeldgedrag.
Elk individu kan een duurzaam leider zijn door verantwoordelijkheid te nemen door aantoonbare bijdragen te leveren aan MVO en MBO.

Duurzaam hr
HRM of P&O is onderdeel van het MT en heeft een volwassen stem in het vaststellen van de organisatiestrategie. HR levert een aantoonbare bijdrage aan MVO.
Een organisatie is zodanig ingericht dat medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien en zelf om die ontplooiing vragen, omdat dit onderdeel is van de cultuur. Het personeelsbeleid is volkomen transparant. Bovendien wordt elke medewerker in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren aan MVO.

Duurzaam opleiden (onderdeel van duurzaam hr)
Een organisatie heeft een beleid op het gebied van (generatie)leren, gezondheid en werk en voert dit uit. Voor de medewerker is het vanzelfsprekend om verantwoordelijk te nemen voor het benoemen van de output van de gevolgde opleidingen vanaf het inwerkprogramma. Onderdeel van het inwerkprogramma is MVO binnen de organisatie.

Duurzame innovatie
Uitgangspunt bij productontwikkeling is dat het nieuwe ontwerp zo klimaatneutraal mogelijk samengesteld wordt. Het effect op de CO2 uitstoot en gebruik van bronnen is tijdens de ontwerpfase, productie, gebruik en recyclebaarheid zo minimaal mogelijk. De totale effectiviteit gaat voor efficiëntie tijdens gebruik van het product.

MVO (inclusief MBO)
Een organisatie draagt elk jaar meer bij aan maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Zij is hierin transparant naar al haar stakeholders. Ze publiceert een duurzaamheidsjaarverslag dat bereikbaar is voor alle belangstellenden.

Duurzaam individu
Is zowel privé als op het werk bezig met het terugdringen van verspilling van energiebronnen en andere materiële zaken. Hij voert maatregelen in om hier nog succesvoller in te worden en is bereid daarin te investeren ook al kost het (een aantal jaren) tijd om de investering terug te verdienen. Hij is actief in het verspreiden van duurzaam gedachtegoed en geeft een invulling aan maatschappelijke betrokkenheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *