Tag: WIA

Wet Poortwachter: “Creëren win-win situatie voorkomt loonsanctie”

Workshop op 27 februari in Zwolle

Uit intern onderzoek bij het UWV is gebleken dat 25% van de WIA aanvragen sanctiewaardig zijn. Anders gezegd: er is geen bevredigend re-integratieresultaat en er zijn onvoldoende inspanningen geweest. Resultaat een jaar lang het loon door betalen of doorploeteren tot het resultaat bevredigend is.

In deze interactieve workshop hebben wij het over wat is passende arbeid, verplichtingen werkgever en werknemer. Het is voor de deelnemers mogelijk om vooraf, uit eigen praktijk, casuïstiek in te brengen (mailen naar : nvpkringzwolle@gmail.com) die mogelijk (afhankelijk van aard en omvang) zal worden behandeld tijdens de workshop.