Tag: Waterkracht

Duurzame Energiewinning; De Vergeten Kracht van Nederland: Waterkracht

Water in Nederland. We hebben er massa’s van in soorten en maten. Zoet water en zout water, stromend water en stilstaand water. Al dat water biedt grote mogelijkheden om een promi-nente rol te spelen in een duurzame energievoorziening. Onze huidige energievoorziening is vooral gebaseerd op fossiele bronnen en dat is een historische erfenis. Ooit in een ver verleden maakten onze voorvaderen