Tag: Seksueel misbruik

Start campagne Power of the Fair Trade Flower; wat wij over bloemen moeten weten!

Tweederde van alle door Nederland geïmporteerde rozen komt uit Kenia. Daar worden bloemen vaak onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd. Lonen zijn te laag om fatsoenlijk van te kunnen leven, elementaire arbeidsrechten van vrouwen worden geschonden en seksueel geweld op de werkvloer is aan de orde van de dag. Het Nederlandse rozenaanbod dat een eerlijke productie garandeert is erg laag: slechts 0,3 % is fair trade gecertificeerd. Daarom start Hivos op 31 oktober een campagne: Power of the Fair Trade Flower. Met deze campagne wil Hivos het aanbod van eerlijke bloemen vergroten en beter zichtbaar maken in winkels. De campagne richt zich op Nederlandse consumenten, winkeliersen handelaren. In de productielanden in Afrika werkt Hivos met lokale organisaties aan de verbeteringvan de arbeidspositie van vrouwen in de bloemenindustrie.