Tag: Regeerakkoord

Duurzaam-Negeerakkoord

Het regeerakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet weinig investeert in duurzame ontwikkeling. Sterker nog, er worden stappen achterwaarts gezet. Er is veel aandacht voor hoofddoekjes en weinig aandacht voor klimaat. Betekent dit dat we de komende jaren niet verder kunnen? Nee hoor, ik denk dat de wijze waarop deze regering is geformeerd juist heel veel mogelijkheden biedt.