Tag: Planet people profit

Is het opzetten van een klachtensite over slecht hr en leiderschap mogelijk?

Onlangs kreeg ik een uitnodiging  vanuit één van de netwerken waar ik bij aangesloten ben om een avond over lifehacking bij te wonen. Martijn Aslander was de spreker op deze avond. Een thema dat hij aansneed, was ‘radicale transparantie’ en dat koppelde hij aan ‘reputatie management’. Hoe zijn radicale transparantie en duurzaam hr aan elkaar te koppelen? En is dat op alle te onderscheiden velden mogelijk? Stel dat een organisatie uitgaat van het volgende duurzaam hr statement:

Worldwide Research role of leadership in integrating sustainability in core business and operations of companies – part 1.

Interview Lindsey Parnell Interface Flor

On a sunny morning in August and in the midst of moving our offices from Rotterdam to Amersfoort, I am on my way to interview Lindsey Parnell, CEO of InterfaceFlor. I am excited about the visit since InterfaceFlor was one of the first companies worldwide to embrace sustainability in the early 90’s. This happened due to the epiphany of its leader Ray Anderson, who read The Ecology of Commerce (Paul Hawken) and realized that his business of producing and selling carpets was actually destroying the world. Since then (1994) InterfaceFlor has consequently taken steps to integrate sustainability in all areas of the

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen