Tag: Kunst- en cultuursubsidies

Een volk krijgt de cultuur dat het verdient!

De renaissance – het ultieme culturele event van de late middeleeuwen – kon alleen ontstaan doordat rijke, zich thans in Noord-Italië bevindende steden een substantieel deel van hun fortuin investeerden in cultuurgoed. Deze wedergeboorte van aandacht voor cultuur als substantieel onderdeel van de eigen identiteit, geldt sedertdien als een standaard waarlangs landen worden beoordeeld op de schaal van ontwikkeling. Anders gezegd; je bent een rijke cultuur als je erin besluit te investeren. Die traditie, weten wij in Nederland anno 2010 een halt toe te roepen, helaas.