Tag: Economie

Fors bijverdienende studenten komen verder

De lange zoektocht naar een nieuwe economie zal geen eenvoudige opgave worden. Waar iedereen het op voorhand over eens zal zijn – met uitzondering van hen die de veroorzaker zijn van al het leed dat nu over Europa uitwaaiert – is dat die nieuwe economische orde vanuit de kerngedachte van duurzaamheid zal moeten ontspruiten. Dat betekent dat we kortetermijndenken veroorzaakt door de bonussencultuur achterwege laten. En dat betekent ook dat we dollartekens in de ogen bij investeringen in lucht moeten negeren. Aan één Griekse tragedie hebben we genoeg.

Chocoladeletters steeds groener

Nog geen jaar geleden was slechts 15 procent van de chocoladeletters van niet-dubieus gehalte. Je zou het ook kunnen omdraaien; 85 procent van de tot alfabetdelen omgesmolten cacao was van niet-duurzame kwaliteit. En door hier massaal deze letters in de schoenen te steken van onze juvenielen, sneed het mes aan twee kanten mis. Enerzijds de schandalige uitbuiting van cacaoboeren in streken waar men sowieso al geen weet heeft van het elkaar geven van deze lekkernij en aan de andere kant het niet geven van een voorbeeld aan de jeugd. Conditionering op jonge leeftijd namelijk, zet echt zoden aan de dijk.

Klimaatramp als onderwerp van een roman

Op zaterdag 6 november las ik in de Volkskrant een verkorte weergave van de Van der Leeuwlezing van Ilija Trojanow. Een interessant stuk over het schrijven van een roman over het verzet tegen de kracht die onze biosfeer verwoest. De enige kracht die ook in staat is om deze verwoesting tegen te gaan maar dat nooit zal doen, aldus Trojanow. Wat heeft dit nu te betekenen? Wat is de kern van het betoog?

Duurzaam-Negeerakkoord

Het regeerakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet weinig investeert in duurzame ontwikkeling. Sterker nog, er worden stappen achterwaarts gezet. Er is veel aandacht voor hoofddoekjes en weinig aandacht voor klimaat. Betekent dit dat we de komende jaren niet verder kunnen? Nee hoor, ik denk dat de wijze waarop deze regering is geformeerd juist heel veel mogelijkheden biedt.

Waardeer en krijg meer! Interview met Hans Poortvliet oprichter ‘waarderingsmanagement’

Vorige week plaatste ik een blog over een, naar mijn mening, onnodige kostenpost voor het bedrijfsleven; de gevolgen van het gebrek aan waardering. Zo blijkt dat gebrek aan betrokkenheid (39% van de werknemers is niet of nauwelijks betrokken) al voor een jaarlijkse schadepost van € 5 miljard zorgt. Ook blijkt de jaarlijkse kostenpost van ruim € 10 miljard aan ziekteverzuim met de

VVD en PVV remmen economie door stop groene subsidies!

Hoe extern gericht zijn deze politieke partijen eigenlijk? Van de PVV kun je in deze weinig verwachten, maar van de VVD had ik een meer verstandige keuze verwacht! Daarvoor hoeven we alleen maar op het balkon te gaan staan en een kijkje te nemen bij onze oosterbuur Duitsland die in Europa voorop loopt bij het stimuleren en opwekken van duurzame energie met behulp van onder andere zonnepanelen en windmolens.