Tag: Duurzame toekomst

Duurzame Inzetbaarheid, een onoverzichtelijke jungle?

Al meer dan tien jaar houd ik me bezig met dit onderwerp. Soms beleef ik het als een octopus, iets klefs met acht armen die me vasthouden. De laatste tijd, nu ik er iets meer van begrijp, lijkt het meer op een jungle, een tropisch regenwoud waarin van alles door elkaar heen groeit en elkaar verstikt. Je moet oppassen dat je niet struikelt en door het bos de bomen niet meer ziet.

De mensen die me vragen hen te helpen, kan ik dan ook alleen maar gidsen door met ze op pad te gaan. Ze attent te maken op de afzonderlijke bomen en struiken die er in die jungle staan. Ze te waarschuwen, dat het ze nooit zal lukken om met het hele bos tegelijkertijd aan de slag te gaan.

IS Live! de groene economie Talkshow rond thema’s uit de wereld van internationale samenwerking

Woensdagavond 8 juni, 18:00-19:30

Amsterdam Bright City, Zuidas, Amsterdam, entree € 5,- (incl. drankje)

De groene economie is het nieuwe toverwoord van bedrijfsleven en politiek, nu grondstoffen en natuur steeds schaarser worden. De derde editie van de talkshow IS Live! van NCDO staat in het teken van een duurzame toekomst. Hebben we hier te maken met de nieuwste vorm van greenwashing? Of is er sprake van een drastische breuk met het huidige economische model? Moeten we wereldwijd consuminderen of gaan winst maken en een duurzame leefstijl hand in hand?

Boek van de week

Medewerkers kinderopvang spelen rol in duurzame toekomst!

Dinsdagavond in “het theater”. 55 vrouwen en één man, collega’s in de kinderopvang, zitten aan koffie met cake en volgen een bijscholing. Frida, pedagoog, legt uit dat een voorschoolse voorziening géén schoolse voorziening is. Dit wordt wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Geen schooltje spelen in een voorschoolse voorziening. Men knikt, fluistert, schudt met het hoofd. Frida: Bent u zich voldoende bewust dat u een bijdrage levert aan de samenleving van de toekomst? Uw pedagogische kwaliteit geeft invulling aan de samenleving over 10, 20 jaar. Misschien hebt u een toekomstige Nobelprijswinnaar

Vacatures

Teamleider APV & Bijzondere wetten

Wil jij jouw talent in aansturen en coachen inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten?
Dan hebben wij vanuit de BAR-organisatie een mooie kans voor jou. Door vertrek van onze Teamleider zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons team! Bekijk alle vacatures

Advertorial