Tag: Duurzame energievoorziening

Expertmeeting door hivos over rap veranderende ict sector

De veranderingen in de ICT gaan snel. Een ding is duidelijk: de CO2 emissies van de ICT sector zullen nog verder toenemen. Maar welke factoren bepalen de ontwikkeling van deze sector? En hoe gaan we daar mee om? Op vrijdag-ochtend 28 juni laat ontwikkelingsorganisatie Hivos deskundigen uit de sector aan het woord in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Wim Buters (Deerns), Menno Chang (Movares) en Maikel Bouricius (GreenIT) presenteren prikkelende stellingen over toekomstige ontwikkelingen in data centra met special aandacht voor een duurzame energievoorziening. Het evenement is gratis toegankelijk en is bedoeld voor beslissers uit de data centra, beleidsmakers, wetenschappers, en alle organisaties die direct of indirect diensten leveren aan data centra.

Duurzame Energiewinning; De Vergeten Kracht van Nederland: Waterkracht

Water in Nederland. We hebben er massa’s van in soorten en maten. Zoet water en zout water, stromend water en stilstaand water. Al dat water biedt grote mogelijkheden om een promi-nente rol te spelen in een duurzame energievoorziening. Onze huidige energievoorziening is vooral gebaseerd op fossiele bronnen en dat is een historische erfenis. Ooit in een ver verleden maakten onze voorvaderen

Boek van de week