Tag: Bezuinigen op kunst

Alles van waarde is weerloos; museum failliet en kunst ligt op straat!

Waar materiële rijkdom floreert en waar overvloed heerst, ontstaat kunst. In wat we nu Noord-Italië noemen – maar wat toen vooral stadstaten als Genua, Pisa, Venetië en Florence behelsde – ontstond zo in de 14e eeuw bijvoorbeeld de renaissance; de wederopbloei van de klassieke oudheid. Die ging gepaard met een uitbundige hoeveelheid kunstproducties in verf, literatuur en gebouwen die z’n weerga niet kende.

Een volk krijgt de cultuur dat het verdient!

De renaissance – het ultieme culturele event van de late middeleeuwen – kon alleen ontstaan doordat rijke, zich thans in Noord-Italië bevindende steden een substantieel deel van hun fortuin investeerden in cultuurgoed. Deze wedergeboorte van aandacht voor cultuur als substantieel onderdeel van de eigen identiteit, geldt sedertdien als een standaard waarlangs landen worden beoordeeld op de schaal van ontwikkeling. Anders gezegd; je bent een rijke cultuur als je erin besluit te investeren. Die traditie, weten wij in Nederland anno 2010 een halt toe te roepen, helaas.

Boek van de week