Tag: Arbeidsrecht

Start campagne Power of the Fair Trade Flower; wat wij over bloemen moeten weten!

Tweederde van alle door Nederland geïmporteerde rozen komt uit Kenia. Daar worden bloemen vaak onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd. Lonen zijn te laag om fatsoenlijk van te kunnen leven, elementaire arbeidsrechten van vrouwen worden geschonden en seksueel geweld op de werkvloer is aan de orde van de dag. Het Nederlandse rozenaanbod dat een eerlijke productie garandeert is erg laag: slechts 0,3 % is fair trade gecertificeerd. Daarom start Hivos op 31 oktober een campagne: Power of the Fair Trade Flower. Met deze campagne wil Hivos het aanbod van eerlijke bloemen vergroten en beter zichtbaar maken in winkels. De campagne richt zich op Nederlandse consumenten, winkeliersen handelaren. In de productielanden in Afrika werkt Hivos met lokale organisaties aan de verbeteringvan de arbeidspositie van vrouwen in de bloemenindustrie.

Gaan payrolling en duurzaam HR samen?

Payrolling is eigenlijk een aparte tussenvorm als je het afzet tegen in vaste dienst zijn en detacheringsconstructies. Een organisatie zet een werving en selectieprocedure op touw, neemt één of meer mensen aan en vertelt ze daarna doodleuk dat ze niet in dienst komen bij het bedrijf, maar bij een payrollorganisatie. In de praktijk betekent dit dat, wanneer het economisch tegenzit, je zonder procedure om economische redenen op straat kunt staan.

Via andere constructies zijn werkgevers verplicht om je na een derde verlenging een vast contract aan te bieden. Na drie jaar goed gefunctioneerd te hebben, lijkt dit redelijk – toch? Of is dit ouderwets gedacht van mij daar flexibilisering van de arbeidsmarkt zo noodzakelijk is. Daarbij denkend aan de voorgenomen wijziging in het ontslagrecht dat minister Kamps medio 2014 in wil laten gaan.