Tag: AOW

‘Verrijkt doorwerken’; een mooie uitdaging voor de werkende 65+-er en de werkgever

Ouderen hebben dankzij de verhoging van de AOW-leeftijd enkele arbeidsjaren extra gekregen. Al zullen sommigen dat minder positief verwoorden. Hoe vul je deze periode passend in? Dat is de uitdaging waar organisaties en werknemers voor staan de komende jaren. Lukt het om de opgedane ervaring zodanig in te zetten, dat taken zijn afgestemd op de levensfase? Weten oudere werknemers aan te haken bij veranderingen of raken zij in het slechtste geval los van de organisatie, omdat zij krampachtig vasthouden aan het oude? In dat geval is het risico aanwezig om een blok aan het been te worden vanuit idealisatie van het verleden. Beide voorbeelden maakte ik de afgelopen tijd mee in de verhalen van twee zestigers.

Ban zware arbeid uit en neem direct de psychisch belastende arbeid onder de loep! Als we dan toch bezig zijn.

Na maximaal dertig jaar ‘zware’ arbeid, moet aan een werknemer lichter werk worden aangeboden. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de plannen die zijn gemaakt om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden. Werkgevers in branches waar zware arbeid wordt verricht, zoals in de bouw, zien de bui al hangen. Zij betalen de rekening.

Boek van de week