Tag: Angelsaksische model

Complimentenonderzoek; Angelsaksisch of Rijnlands?

Binnen organisatieland wordt een onderscheid gemaakt tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model. Grofweg wordt het Rijnlandse gezien als een ondernemingsmodel met een menselijk gezicht, waarbij organisaties de nadruk leggen op de (middel)lange termijn. Het Angelsaksische model, afkomstig uit Amerika en het Verenigd Koninkrijk richt zich veel meer op de belangen van de aandeelhouders. Uit cijfers blijkt dat in 1992 13 procent van de 100 grootste bedrijven aangaven

Kenniseconomie afhankelijk van sociale innovatie

Onlangs was ik op de High Tech Campus in Eindhoven – het hart van dé slimste regio in de wereld. Daar was een Brainport-bijeenkomst over slimmer samenwerken en co-creatie. Daarnaast ging het in de presentaties en workshops veel over sociale innovatie, investeren in mensen, nieuw leiderschap, het nieuwe werken. Maar ook kwamen woorden als werkondernemer en flexicurity voorbij. Duidelijk was één ding: bij de mensen die aanwezig waren was het besef dat het zijn van de slimste regio niet voldoende is. Het blijven van de slimste regio is een veel zwaardere opgave. En dit vervolgens omzetten in productiviteit en rendement is een nog veel groter vraagstuk in sterk bewegende arbeidsmarkt. Grote noodzaak dus om meer gewicht te geven aan duurzaam HR binnen organisaties om innovatie mogelijk te maken.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen