Rubriek: Sociale innovatie

Social Return on Investment is hotter dan hot!

Bij aanbestedingen van opdrachten boven de € 250.000 gaat het Rijk ‘social return’ opnemen. Deze maatregel gaat vanaf 1 juli dit jaar in. Dat betekent concreet dat aanbieders moeten aantonen dat 5% van hun werknemers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze wijze stimuleert het Rijk bedrijven tot een vorm van MVO door het aannemen van mensen die graag willen werken, maar constant buiten de boot vallen wanneer ze solliciteren. Een flink aantal van deze mensen heeft extra begeleiding nodig willen ze in het reguliere bedrijfsleven functioneren. Het bedrijfsleven wordt zo medeverantwoordelijk om deze mensen aan werk of werkervaring te helpen.

Positiemacht onuitroeibaar of ten dode opgeschreven door HNW?

Als zelfstandige ben ik het niet gewend dat ik behandeld word als een werknemer die in dienst is van het bedrijf waar ik als onderaannemer betrokken ben bij een bijzondere klus. Vorig jaar had ik daar –  tot mijn chagrijn – in het zesde jaar van mijn zelfstandigheid voor het eerst mee te maken; het voelde als een machtsspel waarbij het soms onmogelijk leek iets goed te doen. Een wespennest waarin ik soms met moeite mijn eigenheid bewaarde en mezelf toesprak om niet op mijn tenen te gaan lopen om te vermijden dat ik op een stel andere ging staan. Dat staat in schril contract met een ontmoeting bij de conferentie Our Common Future in Arnhem van 20 mei. Daar voerde ik een discussie met een dame die werkzaam is bij een organisatie waar de leiding totaal gelijkwaardig is aan de medewerkers; samen maken zij het bedrijf – elke dag weer.

Boek van de week

Duurzame arbeidsverhoudingen op de schop door medewerker 2.0

Een 8-baan waarvan we geen idee  hebben welke bochten in het verschiet liggen; daar lijkt de toekomst van de arbeidsverhoudingen nog het meest op gezien de huidige en te verwachten ontwikkelingen. Op dit moment neemt de werkloosheid af en het is te hopen dat achteraf blijkt dat dit blijvend is en niet toe te wijzen aan seizoensinvloeden gezien de afvloeiingsrondes die in het verschiet liggen. Denk daarbij aan recente  berichtgeving over defensie, het postbedrijf.nl, het bankwezen en zo zijn er nog een paar te noemen waarbij aanzienlijke aantallen banen verdwijnen en gedwongen ontslagen onvermijdbaar zijn. Daar alles systemisch samenhangt, heeft dit razendsnel effecten op de werkgelegenheid in de regio en toeleveringsbedrijven. Kort op deze hausse komt een andere bocht in beeld

Vacatures

Teammanager Engineering Lijnen

Je bent een ambassadeur van onze leiderschapskernmerken: richting geven vanuit de bedoeling, consistent en koersvast, nabij zijn en je verdiepen, het eerlijke gesprek voeren en verantwoordelijkheid nemen. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Kafka, Asterix en KPN: HELP!!!

Kafka schrijft erover. Asterix en Obelix schitteren in hun zoektocht naar vrijgeleide A 38.  Bij KPN helpdesk is het de dagelijkse praktijk: “Van het kastje naar de muur sturen”.

Niets ten nadele van Robby Ramj……, Marjan ………….., Bianca Vu…….., Roy Mansu…………, Joop Ma……….., Mijnheer Lam……… Ze zijn allemaal van goede wil. De laatste geeft aan bekommernis om mij te hebben. Volgens zijn zeggen doet het  kafkaiaans aan. Ik ben in prachtige tongvallen te woord gestaan. Dit ontlokte mij tijdens het gesprek met de Vlaamse mijnheer de uitspraak,  alle mensen, waar ik tot nu toe mee in gesprek was, eens in levende lijve tegelijk te ontmoeten. Leek hem wel wat.

Leer ze kennen, die Nederlanders!

Zo maar een zaterdagmorgen 11.00 in een doorsnee wijk van een doorsnee dorp. Ik ga op stap voor het goede doel. Collecteren voor het reumafonds, met als extra een blik in de leefwereld van mijn soortgenoten. Geen collectebus deze keer, maar een intekenlijst. Het miezert zachtjes, helemaal Hollands.
Veel gordijnen zijn nog gesloten. De eerste deurbel kies ik bewust, want een intekenlijst betekent “kijken wat de ander geeft” en dan is de gulheid van de eerste gever een richtsnoer voor wat daarna volgt. Ik heb succes, drie euro als start.
Ik zie ondertussen tuintjes, die verwachtingsvol op het voorjaar wachten. Ik zie ook een tuintje dat nog volop in kerstsfeer is gekleed. Waar mensen thuis zijn wordt de deur opengedaan, op één huis na.

De missing link tussen performance- en competentiemanagement; Business Intelligence for HR

Workshop Nederlandse Vereninging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling op 6 april 2011 in Zwolle

Het minimaliseren van HR-risico’s wordt urgenter gezien demografische ontwikkelingen. Voor organisaties is het daarom belangrijk dat ze expertise

Noodzakelijke innovatie bij HR blijft uit. Award niet uitgereikt!

De afgelopen weken las ik een aantal verontrustende berichten over HR. Daarin werd melding gemaakt van gebrek aan innovatie en zelfs kortzichtigheid. Terwijl deze tijd toch juist vraagt om een duurzame HR-strategie. En een corporate strategie kan eigenlijk niet zonder een goed HR beleid. Zowel voor belangrijke input als voor een goede implementatie is dat van wezenlijk belang.