Aspecten van social learning; What’s Up?

Elke zichzelf respecterende L&D specialist, medewerkers bij Academies, trainers, coaches en bureaus die zich bezig houden met bedrijfsopleidingen weten dat social learning een hot item is. Maar weet je ook dat Albert Albura al vanaf 1961 experimenten uitvoerde die later uitmondden in de theorie: modern social learning? Zo oud is de term dus al. Alleen kan social learning, door de digitalisering, een totaal andere dimensie meegegeven worden.

De term social learning leidt links en rechts tot misverstanden, omdat gedacht wordt dat dit alleen plaatsvindt via de social media als LinkedIn, Facebook en Twitter. Dit zijn natuurlijk prachtige media die het mensen gemakkelijk maakt om contact te zoeken, informatie te delen en werkrelaties aan te gaan. Als je kijkt naar het gebruik van deze media, dan valt op dat veel van wat er gedeeld wordt geen doel dient en dat je daar mensen en informatie tegenkomt die geen enkele waarde hebben wanneer het op leren aankomt.
Dit in tegenstelling tot leersituaties die erop zijn ingericht om doelen te halen door een gericht actieplan. De trainer faciliteert nu gericht het formeel sociaal leren. Hij accepteert dat daardoor de kans bestaat dat er daarnaast, doordat hij meer afstand heeft tot de deelnemers in de groep (peers), een informeel sociaal lerend netwerk ontstaat.
Je kunt het zo stellen: social media zijn een tool en social learning is de actie om een doel te bereiken. De online mogelijkheden geven ons kansen om te leren zonder dat we daarbij gehinderd worden. De online social learning mogelijkheden stellen ons in staat om tijds- en plaatsonafhankelijk informele gesprekken en samenwerking aan te gaan.

Soms ben ik nog in verwarring wanneer tijdens een training mobiele apparatuur boven tafel komt en er geconcentreerd op getypt wordt. Ik moet de aanname snel herzien dat er een What’s App verstuurd wordt of Facebook gecheckt. Het gebeurde me dat een deelnemer me op heel integere wijze vertelde dat hij informatie aan het opzoeken is en een bekende daar een vraag over stelt.
Dit multi-tasken is even wennen voor de hedendaagse trainer.
Het lijkt er soms op dat sociaal leren alleen maar voor de fun is, maar het is zoveel meer dan dat. Sociaal leren heeft veel voordelen voor zowel de lerende als de organisaties waar ze werken. De grote, interactieve verbondenheid, die kenmerkend is voor social learning, versterkt de hoeveelheid belangrijke en kritische input die gedeeld kan worden. De bevraging van deze input kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden.
Inzichten voor een deelnemer die bijvoorbeeld leiden tot meer efficiency of ander gedrag. Voor organisaties kan het leiden tot cruciale informatie op basis waarvan zij beslissingen nemen of tot innovatieve ideeën rond diensten en producten.

De trainer is geen alwetende meer die ver boven de stof moet staan. De trainer is ervan doordrongen dat we leven in een wereld waar kennis vrijelijk gedeeld wordt. Hij begeleidt een groep die door de onmiddellijke toegang tot het Internet razendsnel relevante kennis beschikbaar heeft. Hij is nog steeds de begeleider die vorm geeft aan een proces, maar staat een deel van zijn autoriteit af aan de lerende groep. Dat vraagt om een gedeeltelijk andere invulling van zijn rol en het samenstellen van leerprogramma’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *