Reclames Cup-a-Soup en Citroen beïnvloeden duurzaam denken consument

Eerder in deze blogs mopperde ik over het feit dat producenten en dienstverleners nauwelijks met klanten communiceren over hun doen en laten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En dat is jammer daar een toenemende groep consumenten daar gevoelig voor is. Daarbij onder andere geholpen door reclames van partijen zoals in de titel genoemd. Nu heb ik weleens de moeite genomen me in jaarverslagen te verdiepen waaronder duurzame jaarverslagen; de één is voor een leek veel leesbaarder dan de ander. Echter, het is vooral leesvoer voor duurzaamheidsfreaks, accountants en andere vanuit de business geïnteresseerden. Wil je de consument bereiken, dan moet je creatieve wegen vinden. Daarbij dient de boodschap aan meer te voldoen dan alleen transparantie en efficiëntie. We leven in een ‘beleveniseconomie’ waardoor de boodschap moet aansluiten bij de consument en aangezien er in de marketingwereld allang vastgesteld is dat de consument nauwelijks meer in doelgroepen in te delen valt, vraagt dit om een gedifferentieerde aanpak.

Sociale Media en stakeholderdialoog op microniveau
De individuele consument heeft helemaal niets te schaften met de Dow Jones Sustainability Index; het feit dat Shell er vorig jaar uit werd gezet, wakkert hooguit het wantrouwen een maand of twee aan. Grote jongens zijn immers niet te vertrouwen en de hoogste leiding weet hun zakken goed te vullen. Door de globalisering die voor de gemiddelde mens een ver-van-mijn-bed-show is, zie je een beweging richting het overzichtelijke en belangstelling voor het regionale. Nieuwsshows als ‘Hart van Nederland’ en het succes van regionale zenders zijn hier voorbeelden van.
Wanneer je wilt communiceren over je duurzaamheidsdoelen met je stakeholders dan zijn de sociale media daar een uitgelezen podium voor. Helemaal wanneer je het aandurft om met je klant in gesprek te gaan over ideeën en verwachtingen. Daartoe kun je ze uitnodigen om op je eigen site te communiceren. Het is natuurlijk duidelijk dat dit in alle openheid plaatsvindt.

Behapbare delen informatie
In het afgelopen jaar heb ik op diverse plaatsen uitleg gegeven over de zin en noodzaak van duurzaam ondernemen. Wat mij steeds weer opviel, en dat was ook confronterend, was dat het goed is je te realiseren dat je koplopen een behoorlijke kennisvoorsprong hebt. Dat vraagt om het in behapbare brokken delen van informatie waarin de voordelen van duurzaamheid duidelijk worden.
De reclame van Cup a Soup is een gimmick waarin een manager op een over de top wijze diverse duurzaamheidsmaatregelen de revue laat passeren. In hoeverre de grappen voor iedereen herkenbaar zijn, is de vraag. In de radioreclame van Citroen is het duidelijker. In een compacte boodschap wordt de potentiële klant verteld dat hoe groter het verschil is tussen de CO2-uitstoot van de oude auto en de eventueel nieuw aan te schaffen Citroen des te groter de korting die de klant krijgt. Zowel het klant- als milieuvoordeel worden hier direct gecommuniceerd.

Wanneer grote spelers met groot vertoon communiceren hoe zij projecten opzetten rond MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) en goede doelen, dan denk ik altijd bij mezelf: ‘MBO is ook de verantwoordelijkheid nemen om te communiceren met de individuele klant op zodanige wijze dat ze gaan begrijpen wat de noodzaak van duurzaam handelen is.’

1 thought on “Reclames Cup-a-Soup en Citroen beïnvloeden duurzaam denken consument”

Gerard Lappee 11 jaar ago

Ik snap niet wat de schrijfster duidelijk wil maken. Ze stelt dat een ‘gedifferentieerde aanpak’ nodig is omdat de consument nauwelijks meer in doelgroepen in te delen valt. Dat lijkt mij sowieso tegenstrijdig.
Daarnaast kiest bijvoorbeeld Triodos wel degelijk voor een doelgroepgerichte aanpak. Want de reclameslogan “Laten we van fair trade een pleonasme maken.” wordt slechts voor een klein deel van de Nederlanders begrepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *