Federatie Zakenvrouwen; ga in de corporate jungle van egosysteem naar ecosysteem en je hebt nieuwe leiders!

Afgelopen vrijdag was ik te gast bij het congres van Federatie Zakenvrouwen dat als thema had: ‘Verbinding en duurzame groei vragen om nieuw leiderschap’. Nu wordt er veel gesproken over nieuwe leiders die nodig zijn om ons een nieuw tijdperk binnen te loodsen. De afgelopen jaren hebben ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat een frisse kijk en vernieuwende aanpak op zaken nodig is om nodige transformaties op de kaart te krijgen en te houden. Een drietal sprekers gaf hun kijk op de nieuwe leider vanuit het thema. De kijk van Susanne Stolte, voorzitter Nederlands centrum van directeuren en commissarissen, sprak mij het meest aan. Hierbij een interpretatie van haar betoog.

De nieuwe leider zorgt voor duurzaam welzijn. Dit is het logisch gevolg van een aantal zaken. Ten eerste de crisis waar we ons zeer langzaam uitworstelen en waar de oorzaak ligt in het googchelen met geld dat nooit heeft bestaan. Het feit dat het verder ontwikkelen van alternatieve energiesoorten nodig is om te voorkomen dat er over enkele decennia tekorten ontstaan. Ten derde andere wijzen van produceren en hergebruik van middelen (zo klimaatneutraal mogelijk) verder uitgebreid moeten worden om te voorkomen dat onze aarde nog verder vervuilt. Voor het eerste punt is een mondiale mindshift noodzakelijk die gebaseerd is op in balans leven en handelen met dat wat in de aardse mogelijkheden ligt in plaats van de kapitalistische ilussie najagen. Voor punt twee en drie zijn innovaties nodig waar specialistische kenniswerkers op ingezet worden.

Een kenmerk van de laatste decennia is dat veranderingen steeds sneller plaatsvinden en dat specifieke kennis verdeelt is over verschillende gespecialiseerde kenniswerkers. Een nieuwe leider moet in staat zijn deze werkers met elkaar te verbinden om economische en sociale innovaties te bereiken. Deze – veelal jonge mensen – zijn wars van een topdown aansturing. Of zoals Stolte het vol humor bracht: “Als je piramides bouwt, krijg je mummies!’  Zij ziet veel meer in samenwerking en verbinding, zoals die gesymboliseerd wordt door het Atomium. Daarin is de nieuwe leider een bijna onzichtbare podiumhouder die ondersteunt en steeds weer de juiste mensen met elkaar in contact brengt. Verder:

  • wil de leider niet alles zelf uitstippelen
  • verbindt hij/zij talent
  • verwoord hij/zij de missie, visie en het doel en treedt daarna naar de achtergrond
  • ondersteunt hij/zij en heeft en geeft zicht op het geheel
  • is hij/zij flexibel en kan snel op zaken inspelen

Ze sloot af met een anecdote over de jungle door een parallel te trekken met de corporate jungle. Een nieuwe leider is iemand die zijn ego kan parkeren en zichzelf transformeert van egosyteem naar ecosysteem. Hoe ‘eco’ ben jij inmiddels?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *