Breng duurzaam handelen onder in Persoonlijke Ontwikkelplannen

Moderne organisaties die duurzaamheid een warm hart toedragen, kiezen ervoor om het onderwerp duurzaamheid onder te brengen in de Persoonlijke Ontwikkelplannen. Tegenstanders van duurzaamheid zullen dit absoluut als een vorm van duurzaamheidsterreur ervaren, omdat ze dit als een privékeuze ervaren. Je mag immers ook zelf weten of je al dan niet gezond eet! De dagelijkse kantinekroket is heilig.

Dus kun  je eigenlijk wel maken om aan je medewerkers te vragen om doelen rond duurzaamheid in hun POP op te nemen? Ja, wanneer een organisatie een visie, missie en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid heeft en deze actief uitdraagt, dan wordt het een verantwoordelijkheid van ieder om daaraan bij te dragen; het is namelijk onderdeel van je werk geworden. Bij het invoeren van duurzaam ondernemen is er sprake van een ‘verandering’  en verandering levert altijd weerstand op. Organisaties die ernaar streven om maatschappelijk verantwoord ondernemen tot in de kern, de harten van iedereen door te laten dringen, hebben te kampen met vooroordelen die rond duurzaamheid leven. Een flink aantal mensen weigert stelselmatig mee te werken aan alles wat naar ‘groen’ ruikt.  Een fraai aantal voorbeelden van weerstand was te zien op nujij.nl waarop expeditie duurzaam aandacht vroeg voor haar blogs. Er mag daar anoniem gereageerd worden en de anti-reacties waren soms niet van de lucht. Wat dat betreft is Twitter een veel positiever medium.

Wat kan een organisatie doen om haar medewerkers zover te krijgen dat ze meewerken aan het verduurzamen van de organisatie. Naast het formuleren en naleven van doelstellingen, heeft de factor leiding een voorbeeldfunctie. Wanneer zij in hun gedragingen laten zien dat ze echt ‘groen’ handelen, is de kans groter dat dit gekopieerd wordt. Vaak is dit nog onvoldoende. Werkconferenties waarin voorlichting wordt gegeven over hoe de aarde ervoor staat, wat voor verspilling er plaatsvindt, hoe er duurzamer gehandeld kan worden, hoe iedereen zijn persoonlijke CO2 footprint kan verkleinen, leidt tot meer bewustwording. Dan pas kan het serieus een onderwerp van gesprek worden. Dan wordt duurzaam handelen bijna een sport. Er zijn bedrijven die een duurzaamheidsmeter hebben ingesteld. In het bedrijfsblad of op intranet staat vermeld vooruitgang op duurzaam gebied er in de afgelopen periode geboekt is.

Daar waar het gesprek op gang is gekomen, kan duurzaam handelen deel uit gaan maken van Persoonlijke Ontwikkelplannen en zijn mensen bereid om mee te werken aan projecten die leiden tot een duurzame organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *