De Rutteplanner; bestemming bereikt of …..?

Na de resultaten van het Grote Landelijke Marktonderzoek van 9 juni wordt het nu tijd voor het schrijven van Het Businessplan. Dat wordt een hele klus voor onze gekozen CEO van de BV Nederland. Er zijn veel onmogelijke combinaties te verzinnen, waarbij het koersdocument op hoofdlijnen nog wel op papier valt te zetten, maar waarbij een zeer groot aantal voetnoten en bijlagen ontstaan. En over de echte issues zal de strijd later losbranden. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een regeerakkoord dat alle kanten op kan en geen duidelijke koers zet. En dat is juist voor de  economie een slechte zaak.


Vorige week was ik bij een verkiezingsdebat georganiseerd door Ondernemend Limburg waar de partijen stevige discussies met elkaar voerden over de aanpak nodig om het bedrijfsleven weer verder op weg te helpen. Daarbij ging het hoofdzakelijk over macro-economische ingrepen. Het woord duurzaam en het woord innovatie kwamen in het eerste uur niet of nauwelijks voor. De woorden WW, ontslagrecht, AOW en, hoe kan het ook anders met de PVV erbij, immigranten des te meer. Ik merkte dat ik gaandeweg de discussie begon af te haken en ik was niet de enige in de zaal met langzaam steeds meer aandacht voor ander publiek of het horloge. Waar het bij ondernemen om gaat is simpel gezegd het volgende:

  1. er bestaat een behoefte/vraag in de markt en je levert een product/dienst om daar op in te spelen;
  2. de markt neemt dat af en
  3. zorgt daarmee voor werkgelegenheid en omzet/winst;
  4. je kijkt of interesse bestaat in een nog beter of ander product/dienst;
  5. omzet/winst wordt ingezet om daarin te investeren en we zijn weer bij het eerste punt.

Kijk ik naar de meeste discussiepunten in alle debatten, dan wordt op dit proces nauwelijks ingespeeld. Macro-economische maatregelen zijn weliswaar noodzakelijk, maar als te hard op de rem wordt getrapt, ontneem je ondernemers de adem. Investeer als overheid in bijvoorbeeld ontwikkeling van duurzame technologie en sociale innovatie en zorg daarmee voor een stimulans. Daarmee creëer je een positieve spiraal in plaats van dat we gezamenlijk in een neerwaartse duiken. In een goed businessplan kijk je immers niet alleen naar de uitgaven. Het begint met de inkomsten.

Als je in een routeplanner verschillende bestemmingen invoert via diverse tussenstations, plankgas wegrijdt en dan tot de ontdekking komt dat het apparaat geen heldere instructies geeft, kijk dan niet vreemd op. Gelukkig heeft een routeplanner het stuur niet in handen en met een niet functionerende MarkMark of JobJob rijden we gewoon door. Het zou alleen wel helpen als een positieve bijdrage werd geleverd aan de reis, zodat we sneller en gemakkelijker een volgende bestemming vinden.

Hierbij dus een prangende oproep aan alle routeplanners in Den Haag: kijk eens met een duurzame, innovatieve en ondernemende bril naar de BV Nederland en kom snel met een écht businessplan

1 thought on “De Rutteplanner; bestemming bereikt of …..?”

Paola Pisu 12 jaar ago

Niet naar boven kijken en wachten tot de CEO Nederland wat doet. Nederland dat zijn wij zelf. Handen uit de mouwen en aan de slag. Niet wachten op het duwtje in de rug dat toch niet komt. Er zijn veel duurzame keuzes mogelijk zonder subsidies.

Posted by Johan Jonker via LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *