De Kunst van het Resetten; Succesvol blijven in Turbulente Tijden – 3

De kunst van het resetten - Mirella Eickhof

Na mijn twee voorgaande artikelen, met daarin aandacht voor het nut van de competenties Leiderschap en Aanpassingsvermogen en daarmee ook Flexibiliteit, is het tijd om naar de volgende stap te gaan. Hoe pas je deze kwaliteiten toe om nieuwe kansen te zien, te omarmen en te groeien?

Bewustzijn en Welzijn

Bij een groot aantal mensen groeit het bewustzijn hoe belangrijk lichamelijke als geestelijke gezondheid is. Je leest steeds meer over de juiste balans, meditatie, het nut van bewegen en dat mensen daadwerkelijk pogingen doen gezonder te eten en te leven. Er zijn nu zelfs Fitcoins. En er zijn diverse gezondheidsprogramma’s met steeds meer populariteit.

Verder raakt het thuiswerken al aardig ingeburgerd. En zaken als Zoom- en Teammeetings en jouw tijd verdelen tussen de gezinsleden die aandacht vragen en daarnaast geconcentreerd werken aan die klus, beginnen wat meer op hun plek te vallen. Toch slaat af en toe de onzekerheid en machteloosheid toe en kijk je met weemoed in de achteruitspiegel. Met een blik naar wat er was.

Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling en positief denken zijn manieren om jezelf weer ‘in de vooruit’ te duwen. Het verleden achter je te laten en je vol vertrouwen te focussen op nieuwe mogelijkheden. Persoonlijk leiderschap en daarmee jezelf verantwoordelijk voelen voor jouw eigen geluk, tevredenheid en maakbaarheid vergroot de kans op een prettiger leven in het hier en nu. Zeker als je daarop actie onderneemt. Op deze wijze aanpassen aan een nieuwe situatie leidt tot een reset; een herstart.

Raplexity

Als organisatie besef je dat efficiënter met mensen en middelen omgaan nu nog relevanter is. Net zoals het anders werken en verwachtingsmanagement. Functieprofielen en bijbehorende taken zijn zeer waarschijnlijk verouderd. Functionering- en beoordelingsgesprekken zijn in deze tijd achterhaald. Nieuwe vaardigheden of gedragscriteria zijn gewenst. Alles verandert zo snel (rapid) en bedrijfsprocessen worden complexer wat leidt tot Raplexity. Hoe maak je medewerkers weerbaarder en flexibeler?

De kunst van het resetten

Vanwege de huidige veranderingen ontkom je er niet aan om bedrijfsprocessen anders aan te pakken. Het oude werkt niet meer. De kunst om het bedrijf te resetten, valt of staat met de juiste stijl van ‘leiderschap’ die het meest effect sorteert. Bij het uitzetten van een nieuwe koers is het praktisch wanneer je een strategisch planner of koersbepaler bent met een oplossingsgerichte leiderschapsstijl. Het coördineren en controleren van mensen en taken hoort hierbij. Zelfs met een grote thuiswerkpopulatie. Je maakt duidelijk wat hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn. Je verschaft helderheid in wie wat moet doen en wanneer.

Stimuleren

Hiermee stimuleer je eigenaarschap ofwel verantwoordelijkheidsgevoel. Een andere effectieve aanpak is het ondersteunen van medewerkers door actief te luisteren en ze aan te moedigen. Deze leiderschapsstijl ligt dicht bij een coach- of mentorrol waarin democratische oplossingen, op afstand samenwerken, tolerant zijn en vertrouwen de boventoon voeren. Evaluatiegesprekken op frequente basis zijn aan te raden.

Resetten en assessments

Bij de kunst van het resetten zijn assessments zinvol om de sterke kanten als aandacht- en ontwikkelpunten objectief in kaart te brengen. Hoe zit het met de competenties als ‘leiderschap, aanpassingsvermogen en flexibiliteit’? Hoe help je mensen ondernemend te zijn en kansen te zien en te verzilveren?

Het doel van een nulmeting via een assessment is om inzicht te krijgen in de huidige en mogelijk nog onbekende talenten. Wat is de Ist-situatie en waar staan we nu? Deze uitkomsten ga je vergelijken met de Soll-situatie in gedachten. Waar willen we naar toe? Welke kwaliteiten zijn juist nu nodig? Stel dat iemand reactief is en liever in de wachtstand staat, hoe kun je deze activeren zodat die meer proactief reageert en initiatief toont? Wie is een voorbeeld van persoonlijk leiderschap, past zich makkelijk aan aan de nieuwe situatie en trekt de kar? Want dat is wat een reset vraagt. En hoe help je mensen hun talenten optimaal in te zetten of te ontwikkelen in een veranderde werkomgeving met nieuwe regels en andere gedragscriteria?

Inventarisatie

Door deze inventarisatie, de nulmeting zorg je voor duidelijkheid waarop je vervolgens kunt sturen. Hiermee faciliteer je een nieuwe start, een reset waarbij het oude werken en verouderde functieprofielen en de bekende wijze van leidinggeven niet meer van toepassing is. Je wil dat mensen boven zichzelf uitstijgen, flexibel zijn en geloven dat ze meer kunnen dan dat ze zelf denken. Dat is echt Leiderschap.

Simon Sinek:
“Great leaders are idealists. They are optimists. They overestimate what we are capable of and inspire us to believe the same.”

Groei tip

Een handige tip die jou wellicht ook verder helpt, komt van Tony Robbins. Gisteren volgde ik een online interview met hem. Zijn ultieme tip: beschrijf vijf dingen die een zegen zijn ondanks of misschien dankzij Covid 19. Dit zijn zaken waarvan ik ze eerder niet of nauwelijks deed. Ik deel de mijne graag met je.

  • Wandelen
  • Meer rust en tijd
  • Bewustwording van de natuur en haar schoonheid
  • Andere bronnen van inkomsten
  • Nog meer besef van goede voeding, bewegen etc. en beter voor jezelf zorgen.

Deel jij op jouw beurt weer waar jij dankbaar voor bent? Of wat je in deze periode hebt opgepakt? Zo inspireer jij anderen weer voor de invulling van een succesvolle reset.

Mijn Wens

Als Jobtimist wens ik jou een ‘job’ die jou energie geeft, die past bij jouw talenten, drijfveren en persoonlijke waarden en wat tot optimisme leidt. Hoe hanteer jij de kunst van het resetten? Degene met de meest ludieke tips, ontvangt mijn boek “Meten of zweten” wat gaat over assessments, talentontwikkeling en zelfreflectie.

Way2Talent  geeft richting en zet mensen in beweging. Als Talentversnellers ligt hun expertise in Assessments, Loopbaaninterventies, Management Development, Mobiliteitstrajecten, Talentmanagement en Tandem Coaching.

 

15 thoughts on “De Kunst van het Resetten; Succesvol blijven in Turbulente Tijden – 3”

Johan Kuipers 3 jaar ago

Wat Mirella hier schreef, is overduidelijk op mij en mijn bedrijf van toepassing.
Als Lifestyle coach had ik altijd fysiek contact met mijn klanten. Tijdens de Corona kon dat niet meer. Voor mijn collegae gold hetzelfde. Met elkaar zijn we gaan brainstormen. Als de mensen die wij begeleiden niet naar ons kunnen komen, gaan wij naar de mensen toe. Oh ja? Ja.

Hoe?
Wel, er is een mooi iets dat Zoom heet of video bellen of hoe dan ook. Fysiek liet ik de mensen altijd iets proeven. Dat kan nu ook! Via zoom!
Klinkt vreemd nietwaar?
Als je het product of producten per post verstuurd, of in of rond je eigen woonplaats, bezorgd, kun je via Zoom afspreken op een bepaalde tijd via een link om in te loggen. Je laat de klant zien hoe je het product klaar maakt en de klant kopieert jou. Smakelijk eten of drinken.

Coachen kan ik zo over de hele wereld. Waarom denken in het negatieve? Ik denk liever: Hoe kan ik het anders gaan doen met misschien nog wel meer mogelijkheden?
Ook overal in Nederland kan ik zo mensen makkelijk en zonder lange reistijden heen en terug coachen.

Wat weerhoud u om eens samen met mij te testen?
Ik ben binnen 13 maanden 30 kilo kwijt geraakt. Ook nooit weergevonden. Inmiddels is het min 32 kilo. Al 5 jaar op een mooi en stabiel gewicht.
Hoe?
Gezond eten en je leefstijl aanpassen. “Dikmakers” van het eten eruit. Makkelijk? Ja, met goede coaching.

Nieuwsgierig? Stuur een bericht als je wilt afvallen, aankomen, meer energie wilt krijgen en/of sport prestaties wilt verbeteren.
Mailen mag ook naar info@lenaog.nl
(Lenaog staat voor de afkortingen van mijn bedrijf, Lifestyel en Advies Oost Gelre.

Arie Hakemulder 3 jaar ago

Heel goed dat je de aspecten leiderschap, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zo naar voren brengt Mirella en hoe je deze effectief kan ontwikkelen. We moeten ons bewust worden dat de nu zo heilige digitale strategie uitsluitend succesvol kan zijn als we nieuwe technologie combineren met de mensen die in staat zijn om organisaties te leiden, van koers te veranderen en medewerkers te motiveren met techniek als hulpmiddel en niet als doel op zich.

Vanuit Ductus ICT zien we dit als wezenlijk voor de brug tussen strategie, kennis en capaciteit!

Henk Smits 3 jaar ago

Ook nu lees ik met meer dan gewone belangstelling de nieuwste inzichten van Mirella Eickhof. Ze weet per slot van rekening waar ze het over heeft, gezien haar trackrecord. Wat mij deze keer erg aanspreekt zijn de begrippen ‘reset’ en ‘raplexity’. Hier wordt m.i. nog weinig of geen aandacht besteed in organisaties.
Mooi dat Mirella hier een mooie basis neerlegt voor management dat de signalen van deze tijd wil oppakken. ‘Reset’ past uitstekend bij ‘verandering van tijdperk’. Daar ligt een grote opgaves voor organisaties om te overleven. ‘Raplexity’ is nu overal zichtbaar zonder dat het wordt benoemd. Ook hier vervult Mirella een voortrekkersrol. Deze ontwikkeling (combinatie van snelheid van verandering en complexiteit) beperkt normaliter het vermogen van mensen om zich aan te passen en succesvol te veranderen.
Vanuit mijn invalshoek komt onze mentale conditie steeds meer onder druk. We weten dat een vitaal brein zorgt voor beter functioneren in werk en privé! Mirella zet alvast een route uit. Haar pleidooi voor een nul-meting, van re-actief naar pro-actief, en talent benutten in combinatie met mentale en fysieke conditie kan ik alleen maar onderschrijven. Een uitdaging, maar bij Mirella ben je aan het goede adres!

Inge Mondeel-Kasteleijn 3 jaar ago

Helder verhaal, Mirella!
Ik herken er veel in, sta op punt van resetten. Doen wat bij mij past, wat ik leuk vind. Een beetje dankzij Covid-19 want daardoor verloor ik mijn baan….

Irma Koerhuis 3 jaar ago

De kwaliteit van het resetten in deze tijd is adhv competentie en leiderschapsmodellen door Mirelle goed beschreven. Ik ken haar als een bevlogen vrouw die vanuit haar hart en ziel haar levenswerk neerzet.
Zelf zou ik eraan toe willen voegen dat het zelfsturende vermogen dat elk mens heeft ook tot een rijker en alomvattende bewustzijn leidt. Wat is geluk? Wat is je doel en karma in je leven. Maar evenzozeer welke systemen van geld hebben we nog nodig als blijkt dat liefde en integriteit kan leiden tot wel overwogen vormen van samenwerken. Waarbij er op duurzame wijze datgene gecreëerd kan worden wat een mens echt nodig heeft.
Het tijdperk van individualisme en prestatie drang is voorbij. Er voltrekt zich nu een overgang naar een maatschappij waar het al -een de hoofdtoon gaat voeren.

Daar waar yoga ontspanning goede voeding en saamhorigheid je kan helpen met deze transitie doe ik dat ook graag. Zie hiervoor de website: yogaplaneet.nl

R. Pronk 3 jaar ago

Mirella,

Helder en herkenbaar verhaal, maar een herkenbaarheid vanuit een misschien wat ongebruikelijke hoek/herinnering en ervaring.
Het militaire werkveld, met al haar facetten.
Veel van de benoemde”reset” en het relatief nieuwe “raplexity” zijn daar vertrouwde handelingen,
ziens- en werkwijzes, die nu ook toepasbaar blijken, en zijn gebleken, in de burgermaatschappij.

Het vraagt alleen wèl een betrokken en gedreven “omzetter” die in staat moet zijn om naast luisteren, ook een beetje te kunnen voelen en aanvoelen,
wat er nodig is om het maximale uit iemand te halen.
En dit vooral te doen door haar, of hem, ……. zelf in beweging te brengen, vanuit het al aanwezige “potentieel” …….

Margit Spronk 3 jaar ago

Mooi geschreven Mirella Eickhof, Jobtimist Je kent me een beetje dus je weet dat ik persoonlijk leiderschap aanmoedig. Zonder kennis in jezelf, de bereidheid te blijven ontwikkelen en het vertrouwen in het onbekende en van daaruit jezelf (of als leidinggevende tevens je medewerkers/collega’s) leiden en (mee)bewegen vanuit positiviteit en vertrouwen, is essentieel voor eigen en groter welzijn. Binnen mijn coachpraktijk werk ik individueel aan het ontwikkelen van vertrouwen (vs angst) in het leven en op jezelf. Mijn inziens is dat de basis van elke beweging. Je durft pas te springen als je durft los te laten en te vertrouwen. Dat geldt in elke rol en elke situatie in het leven. Deze bizarre periode maakte voor mij dat ik me bewuster werd van mijn onzichtbare talenten om mensen daartoe te bewegen. (H)erkennen van je verleden (=je bent je verleden niet, het waren lessen: alles gebeurd voor jou… niet tegen jou), Accepteren (van wie je was en wie je nu bent) en Leiden (regie en verantwoordelijkheid nemen voor wie je wilt zijn).
De Hoe dit gebeurd is niet altijd bekend; ik ben een expert in maatwerk😉 Mijn uitdaging voor 2021 is om naast online en offline coachen mijn kennis te gieten in een online (persoonlijk) leiderschapstraining.
Ik hoop daarnaast dat mensen zich bewust worden dat welzijn en welbevinden, zoals jij ook schrijft, niet alleen een leuke job is maar ook een gezonde lijf EN geest.

Kimberley Coco 3 jaar ago

Wat een interessant stuk om te lezen en goed verwoord ook.

Zo ken ik jou ook en hier sta jij ook voor.

Bij mij is de reset knop in het begin van dit jaar al ingedrukt i.p.v. dat ik er zelf op heb kunnen drukken, maar het heeft mij wel geleerd om dat nu meer op tijd te kunnen doen.

Ik heb geleerd om nee te kunnen zeggen, om meer voor mezelf te kiezen waardoor ik er juist ook voor anderen kan zijn.
Mede door dit te delen met de mensen om mij heen, zodat zij mij hierin ook kunnen helpen. En dat is best lastig als je je niet kwetsbaar op wilt stellen, maar soms is het wel nodig.

Bovendien sta je samen ook veel sterker. Je kunt niet alles alleen, hoe graag we dat ook soms zouden willen. We voelen ons sterk als we het alleen kunnen en geen hulp hoeven vragen aan anderen, maar het is juist sterk om hulp te vragen wanneer het alleen niet lukt, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Het is juist heel krachtig!

Dus dat probeer ik nu te doen, uit mijn comfort zone te stappen, te groeien en mezelf beter te ontwikkelen maar wel zo gedoseerd dat ik mezelf niet weer voorbij loop. En wanneer het mij teveel word vind ik rust in geleide meditaties. Deze 2 kan ik echt aanbevelen.

https://www.youtube.com/c/KennethSoaresUniverse
https://www.youtube.com/user/MichaelSealey

Hiermee reset ik mezelf wanneer ik overprikkeld ben, wanneer ik niet kan slapen of gewoon even wil ontspannen, maar ook helpt het mij om me beter te kunnen focussen, zowel privé als op mijn werk.

Met een baan waarbij je continue alert moet zijn/blijven en op zo’n dynamische locatie is het belangrijk om even te ontprikkelen.

Mirella Eickhof 3 jaar ago

@ Johan: Wat een mooie resultaten. Gezonde voeding en begeleiding, dat blijft belangrijk. Bij jou zijn mensen aan het juiste adres. Jij bent het levende bewijs hiervan.

@ Arie: Innovatief denken en handelen is een competentie wat meer en meer urgent wordt. Goede toevoeging. Hier heb ik nog geen eens over geschreven. Dat laat ik liever aan digitale / ICT experts over zoals jij. (know your Strengths and Weaknesses ;-))

@ Henk: dank voor jouw lovende woorden. Je hebt gelijk dat in deze turbulente tijden ons mentale gezondheid voor een uitdaging staat. Dat kan twee kanten op werken. Het stimuleert en leidt tot vernieuwingen en veranderingen. En daarmee kansen. Of het zet je op slot met nog meer uitzichtloosheid en stress tot gevolg. Van een Reset is bij dat laatste geen sprake. Met jouw breinscan waarbij jij vitaliteit meet, maak jij dat goed inzichtelijk. Het is complementair aan onze dienstverlening en maakt het mogelijk mensen verder helpen.

@ Inge: Die Reset van jou gaat helemaal goed komen. Een open deur maar waar een deur sluit gaat een ander open. Dank voor jouw reactie.

@ Irma: Perfect die aanvulling om vanuit een spirituele invalshoek naar Resetten te kijken. Yoga vergroot onze Bewustwording, Bewustzijn en Welzijn. Welzijn vertegenwoordigt materiële en immateriële tevredenheid. Jij weet dat als geen ander.

Dave Gabeler 3 jaar ago

Twee dagen geleden “hm interessant, even laten bezinken … door de Covid moeten we ook weer creatiever worden en zorgen dat we menselijk contact blijven (onder) houden …”
Nu tijd en rust, dus even iets meer uitgebreid. Aanhakend op De tips van Tony Robbins, mijn eerste gedachtes rondom de nieuwe werkelijkheid van de COVID 19 waren zo van o jee nu gaan straks alle leuke dingen niet door. Maar ik had al eens geleerd dat geen enkele dag, geen enkel jaar het zelfde zal moeten zijn, en in elk moment kun je de waarde van dat moment ook inzien. Juist uit een tegenslag kun je leren om het positieve er uit te halen. Nou in plaats van de grote festivals kon ik wel genieten van de hele kleine evenementjes en optredens en juist dat soort intieme momenten leverde dan ook weer nieuwe vrienden en nieuwe kennis op. Juist in de tijd van de Skype-meetings en online sporten is het o zo belangrijk om ook je medemensen in het echt te zien en dan zie je ook dat juiste de non-verbale communicatie zo belangrijk is. Al met al ben ik dankbaar voor alles wat ik wel heb kunnen doen dit jaar. Daarom wees creatief met je tijd en je gezondheid en geniet van al het moois wat zo voorbij komt. Maar dit komt niet altijd vanzelf, je zult het vaak zelf moeten opzoeken.

Mirella Eickhof 3 jaar ago

@ Raymond: Wat een diepgang van jou Rai, zo herkenbaar in ons dierbaar contact. En zeker, het “motoriveren” ofwel de motor van iemand op gang brengen, deze activeren en motiveren. En of dat nu gebeurt door de aanjager, de “omzetter”, de resetter, de katalysator of op eigen kracht. Zolang het maar een beweging vooruit is. En inderdaad de potentie, talenten en motivatie/drijfveren van die ander benutten.

@ Margit: Je slaat de spijker op de kop. Op LinkedIn heb ik uitgebreider naar jou gereageerd.

@ Kimberley: Wat bijzonder dat je je zo kwetsbaar opstelt en hierover schrijft. Een voorbeeld voor velen. Laatst sprak ik nog met iemand die er even doorheen zat en het moeilijk vond hulp te vragen. Een ander kan en wil jou helpen, dat beseffen mensen te weinig. Zeker omdat deze persoon makkelijker boven het probleem kan staan omdat hij/zij er zelf geen deel van uitmaakt. En ze zien jou echt niet als minder. Eerder als sterker (en slimmer) zoals je aangeeft. Bovendien geeft het ze een goed gevoel omdat ze iemand mogen helpen en zich wellicht gevleid voelen. Assertiviteit is ook zo’n ding. Onthoud: een nee tegen een ander, is een ja voor jezelf. 😉 Ik heb weer een nieuw woord geleerd: ontprikkelen. Prachtig! Dank je hiervoor. En voor jouw verhaal en twee meditatie tips.

Floortje van Vuuren 3 jaar ago

Mirella, wat een prachtig artikel en de boodschap is spot on. Covid-19 zorgt voor herijking en bezinning of we bezig zijn met de goede dingen doen en in balans blijven met werkplezier.
Mijn gedachte spinsels over waar behoefte aan is heb ik met jou mogen delen. In mijn werkveld zie ik kippen zonder kop rond rennen druk makend over thuiswerkovereenkomsten en veilig thuis werken in een online omgeving. We waren hier niet klaar voor, so what! Relax, het is enkel een nieuw brilletje voor individu, teams, leiders en ondernemer om werkplezier te houden én resultaat te boeken.

Dank voor je inspiratie en motivatie voor de programma’s. Zie ook mijn laatste blog. Dank voor de trap voor mn …. Programma’s in de wereld gezet om iedereen weer in de groeimindset te krijgen, dat we elkaar kunnen snappen in wat we nodig hebben en dat we (persoonlijk) leiderschap goed in de vingers krijgen: #hetmagmakkelijk, “welke idioot zit er bij jou aan het stuur” en het verspreiden van de matterie van DISC als model om onszelf en de ander beter te begrijpen, aan kunnen sluiten in behoefte en effectiever kunnen communiceren.

Warme groeten,

Floortje van Vuuren

Mirella Eickhof 3 jaar ago

@ Dave: Afstand nemen van en daarmee loslaten, laat ons op een andere manier kijken naar de stand van zaken. Iets nieuws, iets anders heeft ook zijn waarde. Zo lang je dat maar wilt (in)zien. En dankbaarheid maakt het leven per definitie makkelijker en rijker. Fijn dat jij er zo positief en pro actief in zit.

@ Floortje: Die (liefdevolle) schop gaf ik jou graag. Inzicht in onszelf en in de ander, is noodzakelijk voor groeien. Jij hebt kansen gepakt en verzilverd door waardevolle workshops aan te bieden.

Dirk Gijze 3 jaar ago

Ik heb met belangstelling en instemming je artikel gelezen en graag complimenteer ik je met de inhoud, Mirella. Het bracht mij ook even terug bij onze eerste ontmoeting en de vele gesprekken die wij daarna hebben gevoerd. Als goed bevriende collega’s. Al brainstormend met bevlogenheid en visie.
Gedurende de afgelopen jaren, waarin een aantal sectoren inclusief die waar de banken toebehoren, hebben wij een groeiend spanningsveld zien ontstaan in de relatie tussen de directies en de aandeelhouders, waardoor er vooral op aandeelhouderswaarde is en wordt gestuurd. Met alle gevolgen van dien duurt dat nog altijd voort.
Op basis van die ontwikkelingen en de tijd waarin wij nu (be)sturen is er een dringende behoefte ontstaan aan een ander type leider, die krachtiger op de STAKEholdersvalue stuurt. Het is de Broader Ambition Leader die juist niet alleen richt op marge en cashflow, maar de ondernemingsdoelstellingen en de resultaten vaststelt op basis van de interne en externe omgeving en zijn/haar verantwoordelijkheid daarin neemt met een ander management team dan wij nu zo dikwijls zien. Het team dient grotere samenwerkingskwaliteiten te hebben en de strategische identiteit van de onderneming te dragen en te borgen.
Zo ontstaat er een onderneming die echt duurzaam wordt en die gemakkelijker anti-cyclisch kan reageren op veranderende marktsituaties. Het geeft de onderneming ook de gelegeheid om op een bredere manier naar markten en collega / concurrenten te kijken en het gesprek aan te gaan dat ruimte geeft tot bredere samenwerkingsvormen.
Kortom: Broader Ambition Leaders verbinden de ondernemingsstrategie en de vastgestelde waarden met de gevoeligheden, de kwaliteiten en passie van haar medewerkers inclusief de externe stakeholders. Broader Ambition Leaders houden niet de deur van de managementkamers gesloten, maar deze staat elke dag open voor overleg ten aanzien van nuances in een sterk strategisch doel.
De resultaten van de ondernemingen nemen in een veel bredere zin toe en de aanzienlijk bredere strategie zal door de aandeelhouders worden omarmd. DIRK GIJZE

Mirella Eickhof 3 jaar ago

@ Dirk: dat klinkt als een win-win situatie en een manier van Resetten die zijn vruchten gaat afwerpen. Een mooie term ook Dirk waar duurzaamheid, SAMENwerken, openheid, vertrouwen en groei, centraal lijken te staan. Broader Ambition Leadership komt wat mij betreft overeen met Ontwikkelingsgericht (Pioneering) leiderschap in combinatie met Mensgericht (People) leiderschap. Als we uitgaan van abundance (overvloed en daarmee de gedachte dat er genoeg geld, liefde, mogelijkheden, tijd, eten, werk etc. is) dan gaan we ook meer samenwerken i.p.v. elkaar beconcurreren of nog erger tegenwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *