Vormgeven van kennismanagement; een aantal concrete ideeën!

Naast ideeënmanagement was er tijdens de workshop, gegeven door Jan Hoetmer werkzaam bij Nedtrain waar ik vorige week op deze site al over berichtte, aandacht voor de wijze waarop kennisdeling plaatsvindt. Bij Nedtrain zijn veel technici werkzaam; de gemiddelde leeftijd bevindt zich rond de midveertig. De uitstroompercentages van medewerkers, die de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, vragen om urgentiebesef en passende maatregelen. En wel maatregelen die nu al uitgedacht zijn en concreet uitgevoerd worden. Wat dat betreft zijn ze bij Nedtrain verder dan de overheid. Lees het artikel maar eens dat gisteren op managementsite verscheen onder de titel: ‘Huh, war for talent?’ http://www.managementsite.nl/27992/human-resources/war-for-talent-talentmanagement.html. Bij de overheid is binnen tien jaar 60% van de huidige populatie vertrokken en de instroom van jongeren de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Wat te doen?

Creëer een klimaat voor kennisdeling

Dat kun je doen door bijvoorbeeld kenniscafé’s te organiseren waar op basis van één of meer thematische vragen kennis gedeeld wordt. Jaren geleden begeleidde ik teamleiders die allemaal een eigen project uitvoerden om hun functie meer inhoud te geven. Eén van hen bedacht om in samenwerking met de twee aanwezige technische diensten om herhalingsworkhops te organiseren. De hoofden TD zorgden voor de content. Ze werken bij dit bedrijf met een vijfploegendienst en heel zorgvuldig werken medewerkers vrijgeroosterd om de workshops bij te kunnen wonen. De bijeenkomsten hadden meer positieve effecten dan vooraf was bedacht. Rond bepaalde technische storingen die ingebracht werden, ontstond een levendige interactie tussen de deelnemers. Ideeën over hoe een bepaalde storing op te lossen vlogen over de tafel. Duidelijk werk ook welke basiskennis was weggezakt. Daarvoor werden concrete maatregelen bedacht die de collegateamleiders implementeerden.

Bedrijfsschool nieuwe stijl

Bij Nedtrain is de nieuwe bedrijfsschool in Zwolle net van start gegaan. In samenwerking met de lokale ROC’s is een technische opleiding vormgegeven. Ze maken gebruik van subsidiemogelijkheden  (ESF en WVA) en stapelen subsidies waar mogelijk. Zij zijn niet de enige organisatie die deze weg al gevonden heeft. Kenmerk is dat jonge mensen en andere talentvollen die kennis aangereikt krijgen die direct in de functie toepasbaar is. Het ROC en kennisdragers vanuit de organsiatie geven de opleiding vorm. Het gaat hierbij meestal om een mbo-variant. Voor organisaties die trainees met een hbo of universitaire achtergrond willen werven en opleiden, is het oprichten van een bedrijfsschool/academy mogelijk door gebruik te maken van de WVA-constructie. Daarmee creëer je budget om gericht opleiding te geven. Een organisatie die hiermee ervaring heeft, is ProBC. Zij kunnen de begeleiding bieden waardoor de eigen ‘academy’ een succes wordt (http://www.probc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=28)

Meester en gezelconstructie

Dit is een goede oplossing wanneer er meer tijd is om kennis over te dragen. Belangrijk is dat de meester gedetecteerd wordt door de vraag ‘wie daar uitermate geschikt voor is’ te stellen aan medewerkers. Voorts is het belangrijk dat de meester de aangewezen kroonprinsen/prinsessen accepteert; dus check of de klik voldoende aanwezig is. Stel een programma samen waarvoor twee tot drie jaar de tijd genomen wordt. De gezel legt een meesterproef af aan het einde van het traject en wordt daarmee volgens een ritueel opgenomen in de orde der kennisdragers.

Leaving Expert Traject

Dit is een goede oplossing wanneer de expert op korte termijn de organisatie verlaat. Vaak zijn dit mensen die niet tot nauwelijks opgemerkt worden door managers, omdat ze als eigenwijs/onaangepast te boek staan. De collega’s weten wel heel goed wie het zijn. Vraag dus op de werkvloer wie de experts zijn. Vraag naar wie ze altijd toegaan bij problemen en altijd een antwoord krijgen. Het leaving expert traject bestaat uit een interviewtechniek die zo vorm gegeven is dat de kennis gestructureerd uitgevraagd en opgeslagen wordt. Belangrijk daarbij is dat deze kennis direct over meer medewerkers verspreid wordt. Deskundige op dit gebied is Wouter Schotborgh. Hij heeft onder andere artikelen geschreven over hoe je handig kennis aftapt: http://www.elicitbv.nl/category/artikelen/

Wanneer hier een belangrijk idee over kennisdeling ontbreekt, stuur dan je blog of reactie in.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *