Top 5 Van Oorzaken Die Creativiteit En Lateraal Denken In De Kiem Smoren

Levendig herinner ik me een workshop die ik gaf aan een marketingafdeling van een grote landelijke organisatie. Ze waren verantwoordelijk voor de retail en wilden nieuwe invalshoeken voor campagnes. Om inspiratie op te doen, wilden ze kennis maken met lateraal denken en dit integreren in hun werkwijze. Alle collega’s van de afdeling waren aanwezig om gedurende drie uur input te krijgen.
De workshop bestond uit een warming up, uitleg over de do’s and dont’s die komen kijken bij lateraal denken en een oefening. Daarmee kom ik direct op punt 1

van de top 5. Om lateraal denken aan te leren en er enige handigheid in te krijgen, is het een prima idee om dit te laten begeleiden door een externe. Alleen in drie uur tijd is het onmogelijk om het hele proces door te maken. Lateraal denken begint met divergeren rond een probleem of doel dat je wilt bereiken. Voor het divergeerproces is het aan te bevelen om ruim de tijd te nemen. De beste ideeën komen meestal los als je aanstalten maakt om te stoppen. Dan pas komt het gesprek echt op gang en komen de meer originele ideeën los. Dit is trouwens een aardige brug naar punt 2. De verwachting rond lateraal denken is dat het tot compleet nieuwe en overweldigende invallen leidt. Dat kan ……, maar meestal ontstaat er door goed divergeren een combinatie van wat er al was met een verrassende switch. Juist door te reageren op elkaar of ieders inzichten te delen – of dat nu in of out of the box is – maakt die combinatie mogelijk. Het is belangrijk dat deze verwachtingen, voordat de brainstorm start, bij iedereen tussen de oren zit in de vorm van ‘daarvan overtuigd zijn’.
Als er, hiermee kom ik op punt 3, een criticus aanwezig is die ideeën of de methode(s) afkeurt door commentaar te leveren; wordt het creatieve proces abrupt tot stilstand gebracht. Lateraal denken veelt geen negatieve, afbrekende energie. Dit betekent impliciet dat bepaalde karakterstructuren uitgesloten worden van het divergeerproces. Creativiteit vraagt om een open mind die geen oordelen velt. Dit vraagt om een positieve instelling die, hoe gek een inval ook is, alles verwelkomt. De criticus is wel weer goed bruikbaar wanneer het convergeerproces, het verwerpen en uitsluiten van ideeën, een eind op gang is. Hij overziet of  een idee in het grote geheel haalbaar is door kennis van allerlei variabelen die spelen of heeft oog voor de praktische haalbaarheid door kennis van specifieke details in de organisatie.
De workshop lateraal denken had tot doel kennis te maken met laterale denkvormen als instrument om nieuwe ideeën te genereren. Maar lateraal denken doe je, punt 4, niet in het wilde weg. Je neemt een doel dat je wilt bereiken of probleem dat je wilt tackelen als uitgangspunt. Dit is het kader; het geeft richting aan de brainstorm die allerlei wilde zijpaden kan bewandelen.
Wanneer er, punt 5, niets met de uitkomsten gebeurt, dan zal de creativiteitstool een zachte dood sterven. Het levert immers niets op! Tja, na het convergeerproces volgt een plan van aanpak dat vraagt om uitvoering. Het is net een project. Je weet wel met planning, overzicht wie wat wanneer doet, met milestones, reflectiemomenten, het vaststellen van wat goed gaat en beter kan, enzovoort. Kortom: een goed idee vraagt om implementatie.

Veel succes met lateraal denken. En, mochten jij en je team na deze top 5. nog enige begeleiding willen, stuur me dan een bericht.

paola@ombradellaterra.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *