Lancering gezamenlijk platform voor 8000 kleine goede doelen

Kleinschalige goede doelen in Nederland krijgen vanaf 17 januari een eigen platform: MyWorld.nl. Op deze website kunnen zij informatie en advies vinden én zelf bieden, ervaringen uitwisselen en hun netwerk vergroten. MyWorld.nl is een initiatief van verschillende organisaties voor effectieve ontwikkelingssamenwerking. Deze organisaties leveren gezamenlijk een bijdrage aan het vergroten van de impact van kleinschalige ontwikkelingsprojecten.
Nederland telt naar schatting 8000 kleinschalige organisaties die zich inzetten voor projecten in ontwikkelingslanden. Onder hen zijn goede doelen-stichtingen, lokale service clubs, scholen, jongeren, ondernemers en kerkelijke werkgroepen. Drijvende kracht achter deze organisaties zijn meestal vrijwilligers die na een bezoek aan een land persoonlijk betrokken raakten bij ontwikkelingswerk. MyWorld.nl biedt deze actieve wereldburgers een plek voor informatie, advies en ontmoeting, met het doel om van elkaar te leren en effectiever te kunnen werken.

Samen in één platform
Nieuw in MyWorld.nl is dat grote en kleine ontwikkelingsorganisaties elkaar in één platform treffen om kennis en ervaring te delen. Tot nu toe werken grotere ontwikkelingsorganisaties, zoals Cordaid, Wilde Ganzen, Impulsis en Oxfam Novib, ieder samen met kleinere particuliere initiatieven. Particuliere initiatieven hebben zich onderling verenigd in de eigen branchevereniging Partin. Op initiatief van NCDO (centrum voor burgerschap en internationale samenwerking) en Partos (branchevereniging voor internationale samenwerking), bundelen al deze partijen hun krachten in één digitale informatieplek voor de kleinschalige goede doelen organisaties.

Steun voor betrokken wereldburgers
Volgens Frans van den Boom, directeur van NCDO,sluit het nieuwe platform aan bij de tijdgeest: “MyWorld.nl komt tegemoet aan een sterke behoefte van veel mensen in Nederland om zelf een bijdrage te leveren aan een armoedevrije, duurzame en rechtvaardige wereld.” Directeur Alexander Kohnstamm van Partos hoopt dat dit platform voor hen een steun in de rug is: “We bieden particuliere initiatieven en grotere ontwikkelingsorganisaties een plek om met elkaar in contact te komen. Daarmee hopen we actieve wereldburgers te ondersteunen in hun doel om een echte bijdrage te leveren aan een betere wereld.”

Openbaar en community-deel
MyWorld.nl bestaat uit een openbaar deel waarop artikelen, nieuwsberichten, boekrecensies columns en een uitgebreide kennisbank te vinden zijn. Daarnaast heeft MyWorld.nl een community-deel voor ingelogde gebruikers. Daar kunnen mensen en organisaties met elkaar in contact komen, hun eigen doel presenteren en kennismaken met anderen.
MyWorld.nl is een samenwerking van NCDO, Partos, Partin, Oxfam Novib, Wilde Ganzen, Cordaid, Simavi, Impulsis (ICCO, KerkinActie, Edukans), PSO, Aqua4All en de regionale COSsen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met PR Consultant van MyWorld.nl i/o NCDO: Olivia M.C. Smulders via olivia@omcworks.nl of via 06

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *