Duurzame Energiewinning; De Vergeten Kracht van Nederland: Waterkracht

Water in Nederland. We hebben er massa’s van in soorten en maten. Zoet water en zout water, stromend water en stilstaand water. Al dat water biedt grote mogelijkheden om een promi-nente rol te spelen in een duurzame energievoorziening. Onze huidige energievoorziening is vooral gebaseerd op fossiele bronnen en dat is een historische erfenis. Ooit in een ver verleden maakten onze voorvaderen vooral gebruik van de natuur. Wind en stromend water waren toen al de duurzame bronnen. Later zijn we massaal fossiele brandstoffen gaan verstoken om aan energie te komen en daar afscheid van nemen, blijkt makkelijker gezegd, dan gedaan. Voor een echt duurzame energievoorziening kunnen we net als heel vroeger gebruik maken van de elementen van de natuur. De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Wind is er in overvloed. Onze aarde heeft een warme kern die ons onbeperkt aardwarmte biedt en water hebben we meer dan genoeg.

Anno 2010 wil het nog niet echt vlotten met de opwekking van duurzame energie in eigen land (9% 2010). We onderzoeken wel alle mogelijkheden en vergeten daarbij maar al te vaak wat al kan, wat zich al bewezen heeft. Inzetten op zonne-energie is een goed plan dat massaal wordt opgepakt door Nederlanders. Installeren van zonne-panelen zien we wel zitten. Helaas is dé stimuleringsregeling vaker gesloten dan geopend. Een duidelijke en stabiele financiering van zonne-energie naar Duits voorbeeld lijkt dé oplossing. Met windenergie is de medewerking van Nederlanders al een heel stuk minder. Windmolens op land leveren veel protest op en de geplande windenergieprojecten op zee komen moeizaam op gang. Aardwarmte is in opkomst en met water doet Nederland nagenoeg niets. Waterkracht is in Nederland waterland een ondergeschoven kindje, een vergeten krachtbron, terwijl juist dat water ongekende mogelijkheden biedt. We kunnen op allerlei manieren gebruik maken van stromend water met moderne watermolens. Uiteindelijk bereikt al het rivierwater de zee en daar liggen mooie mogelijkheden voor energie uit osmose. De kracht van de zee tenslotte kunnen we benutten met getijde energie met golfslag energie.

Plannen zijn er wel, ambitieuze plannen om de komende renovatie van de Afsluitdijk te benutten om er een echte Energiedijk van te maken met een mix van zon-, wind- en waterenergie. Ook voor de Brouwersdam ligt een mooi plan klaar om er met een getijde-centrale een Energiedam van te maken. Helaas blijft het vaak bij plannen of bij kleinschalige pilotprojecten. Waterkracht kunnen we met recht de vergeten kracht van Nederland noemen. Op dit moment (2010) wordt 19,4% van de Europese elektriciteitsproductie door werkelijk duurzame energiebronnen verzorgd, zoals waterkracht, windkracht, biomassa en zonne-energie. 63% komt daarbij van waterkrachtcentrales. Dit onderstreept het belang van waterkracht in de Europese strategie om het gebruik van alternatieve energiebronnen in de komende jaren te stimuleren. In Nederland speelt waterkracht tot dusver een beperkte rol. Er wordt slechts 0,2% van de elektrische energie uit water gewonnen. Uit een verkenning van WINN (het innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat) blijkt dat energie uit water aan 10% van de elektriciteitsvraag in Nederland zou kunnen voldoen.

Eerder gepubliceerd in Prospect en op Anders Bekeken http://bit.ly/b90c9f

1 thought on “Duurzame Energiewinning; De Vergeten Kracht van Nederland: Waterkracht”

Boeiend – As We Speak Arnhem 8 jaar ago

[…] in misschien wel de meest vergeten energiebron van Nederland. Veel mensen weten namelijk niet dat 10% van alle energie die in Nederland wordt verbruikt in de toekomst met behulp van waterkracht kan worden opgewekt.Wij waren er bij om het eerste […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *