Neem de tijd. Een dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang!

Na de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we nu Europa als thema. Ik stel het me als volgt voor………  In de studio is de sfeer gespannen. Alle lijsttrekkers zijn aanwezig. Dit moet hèt debat worden. Uniek dat ze allemaal ‘ja’ hebben gezegd tegen het voorstel om het, met als het centrale thema: visie op de toekomst, ditmaal compleet anders te doen. Het voorafgaande debat met alle spindoctors en communicatievoorlichters – een zaal vol – werd natuurlijk erg beïnvloed door de uitkomst van een grootschalige enquête, waaruit bleek dat maar liefst 80 % van alle kiezers – ongeacht politieke voorkeur – het helemaal gehad heeft met tegenstellingen als links versus rechts, de saaiheid van de voorspelbaarheid, de steken onder de gordel, de nietszeggende woordenbrij.

Bij de start vertelt de ene presentator de anekdote van de oude Arabier die op zijn sterfbed bepaalt dat hij aan de eerstgeboren zoon de helft van zijn kamelen nalaat, aan de tweede zoon een kwart en aan de derde zoon een zesde. In totaal heeft hij 11 kamelen. Als de drie zoons na zes dagen het verdelingsprobleem nog niet opgelost hebben, komt er op de zevende dag een politicus voorbij. Aan hun gezichten ziet hij dat ze zich zorgen maken en daarom vraagt hij wat er aan de hand is. De broers vertellen hem dat waarop de politicus zegt: ´Ik zal mijn kameel er even bij zetten.´ De eerste zoon krijgt zes kamelen, de helft. De tweede zoon drie, een kwart. De derde zoon twee, een zesde. En daarmee zijn de 11 kamelen verdeeld zoals de oude Arabier het zich wenste. De politicus stapt weer op zijn eigen kameel en rijdt de woestijn in, een volgend vraagstuk tegemoet.

Vervolgens neemt de andere presentator de overeengekomen aanpak nog even door:

  1. Neem de tijd. Een dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang.
  2. Luister. Stel vragen. Verplaats je in een ander. Bekijk de wereld door diens ogen.
  3. Er hoeft geen beslissing uit te komen. Begrip kweken en zicht krijgen op elkaars denkbeelden is voldoende resultaat.
  4. Denk niet tegen de ander (´Ja maar´), denk met de anderen samen, denk als één hoofd (´Ja, en´).
  5. Fixeer u niet op de oplossingen. Onderzoek de onderliggende redenen, waarden of visies van een probleem of een oplossing.
  6. Maak ruimte voor nieuw denken. Ga voorbij aan je oude denken.

>  Voorzitter, graag neem ik het woord. Wij van onze partij zijn blij dat nu eindelijk eens een debat op dergelijke leest wordt geschoeid. Want Europa, wat zegt dit de eenvoudige burger? Laten we nu eindelijk eens duidelijk maken hoe belangrijk het is om tegen één Europa te zijn.
>  Collega, als ik even mag onderbreken. Daar gaan we meteen weer. U van de oppositie begint meteen weer met het creëren van een tegenstelling. U neemt meteen weer een standpunt in, u bent tegen Europa. Waarom bent u er niet gewoon vòòr? Waarschijnlijk hebt u de aanpak van vanavond niet begrepen? Niet verwonderlijk overigens.
>  Collega´s, collega´s toch. Laten we elkaar vanuit gelijkwaardigheid benaderen. Verval toch niet meteen in die posities van aanklager of slachtoffer.
>  Aanklager, slachtoffer? Voorzitter, ik begrijp werkelijk niet waar mijn collega het over heeft en welke ongetwijfeld goed bedoelde communicatiecursus aan zijn woorden ten grondslag ligt.
>  Ik ben nog niet aan de beurt geweest, mij valt op dat we weer niet luisteren naar elkaar.
>  Fijn om te horen dat u over zoveel zelfkennis beschikt, collega… Luister…

1 thought on “Neem de tijd. Een dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang!”

Branko Lastdrager 7 jaar ago

Hoewel het huidige denken niet bijdraagt aan werkelijk duurzame oplossingen, verhindert onze onbewuste verslaving aan het denken vaak ook het voeren van een dialoog. En de dialoog biedt juist een krachtige opening om het denken eens op een andere manier te gebruiken.

Waarom we niet aan een dialoog toekomen of deze zelfs diskwalificeren;
1.We hebben (nemen) geen tijd, de operatie vraagt aandacht en we zijn de wereld aan het redden! We moeten dus snel denken, beslissen en oplossen.
2.Ik niet, anderen moeten eens luisteren, dan snapt iedereen dat ik de beste oplossing heb.
3. Zonder beslissing of oplossing is het gesprek nutteloos en zinloos. Begrip kweken en zicht krijgen op elkaars denkbeelden is geen echt resultaat en brengt ons nergens.
4. Ja, maar….
5. Dat geldt niet voor ons, wij hebben echte problemen en die schreeuwen om oplossingen.
6. Ruimte voor nieuw denken, dat is ons te abstract en zweverig, daar kunnen we niks mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *