Het mogelijk maken van duurzame innovatie vraagt aan ons om ‘profit’ anders te definiëren dan ‘geld’.

Bestudeer de geschiedenis over de noodzaak van innovatie en dan valt op dat het een vereiste is om slimmer, efficiënter en effectiever te werken teneinde de winst te maximaliseren om vooral aandeelhouders tevreden te blijven stellen, de concurrentie voor te blijven en de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren.Vooral in bedrijven waar aandeelhouderswaarde met stip op één stond, was en is vaak sprake van een naar binnen gekeerde bedrijfsvoering waarbij het winstoogmerk hoog in het vaandel stond en en nog steeds staat.

Stapsgewijs is er meer aandacht voor wijzen van ondernemen waarbij het uitgangspunt is dat people, planet and profit met elkaar in balans moeten zijn. Simpel gezegd gaat het erom dat de gezondheid van zowel de mens als al het andere dat leeft op aarde gecontinueerd kan worden door het slim, efficiënt en effectief inzetten van energiebronnen, zodat people en planet niet volledig uitgeput raken. Dat komt alleen binnen handbereik wanneer we het op kunnen brengen om het begrip profit volkomen anders te definiëren dan: winstmaximalisatie, bonus, loonsverhoging, waarde per aandeel, kwartaal-cijfers of miljoenenwinst en dertiende maand.

Profit mag niet ten koste gaan van people and planet. Dat vraagt om het nemen van strategische duurzame beslissingen die leiden tot anders inrichten van productieprocessen, aanpassingen op en van de werkvloer en een gezonde omgang en benadering van het menselijk kapitaal. Om dit te realiseren zijn forse investeringen noodzakelijk. Dat betekent dat beleggers genoegen moeten nemen met gemiddeld genomen lagere opbrengsten. Maar zij zijn niet de enigen die met minder genoegen moeten nemen.

Denk eens aan de spagaat bij institutionele beleggers die door de voortdurende wereldcrisis in een penibele situatie terecht zijn gekomen. Vooral pensioenfondsen kunnen op de lange termijn niet meer aan hun verplichten voldoen en dat ligt niet alleen aan de vergrijzing. In het nabije verleden waren zij vooral ook een belanghebbende partij die haar invloed deed gelden om bedrijven voor een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Ze hebben belang bij mooie winsten om de pensioenkas gevuld te houden. In Nederland werken we vanaf tweeduizendenzoveel door tot 67 jaar. De kans is groot dat pensioengerechtigden daarna een stuk krijgen dan het middelloon. De krantenkoppen hebben we in het afgelopen jaar allemaal voorbij zien komen. Logisch doorredenerend vraagt investeren in duurzaamheid op individueel niveau om het inleveren van koopkracht.

Het uitvoeren van duurzame innovaties vraagt aan iedereen om het begrip ‘profit’ anders te definiëren dan geld, goederen en het vermenigvuldigen daarvan. Het vraagt om een andere focus. Hoe ziet jou focus eruit? Wat wil jij inleveren om bij te dragen aan een duurzame wereld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *