Duurzame Inzetbaarheid van Hoogbegaafden

Op 25 januari jl. (Blue Monday) was er in Amsterdam het Depressiegala. Minister Schippers heeft hier bekend gemaakt 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar preventie, signalering en zorg op maat in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een depressie heeft ongetwijfeld gevolgen voor de inzetbaarheid van een werknemer. Heel goed dus dat hiervoor aandacht wordt gevraagd en het taboe doorbroken wordt.

Wij zien echter nóg een kwetsbare groep, die hiermee nog niet voldoende geholpen wordt: hoogbegaafde werknemers. Hoogbegaafdheid gaat soms samen met symptomen van depressie. Deze diagnose kan juist zijn, maar wordt soms ook ten onrechte gesteld. Omdat hoogbegaafdheid kan leiden tot gevoelens van ‘anders zijn’ en eenzaamheid.

De behandeling van hoogbegaafden met depressieve klachten zou veel meer dan nu het geval is, gericht moeten zijn op de hoogbegaafdheid en de relatie daarvan met depressieve klachten. Wanneer dit wordt herkend en erkend, zal de behandeling effectiever zijn en zullen meer mensen beter kunnen omgaan met de kenmerken van hoogbegaafdheid, waardoor ze in de maatschappij beter kunnen functioneren.
Indien de hoogbegaafdheid niet wordt meegenomen, heeft dat onnodig verzuim op het werk tot gevolg, soms resulterend in langdurige uitval op het werk én thuis.

Professionals op het gebied van arbeid en gezondheid dienen naar onze mening breder te kijken dan de depressie-symptomen en met name specifiek naar kenmerken van hoogbegaafdheid. Begeleiding moet dan vervolgens ook gericht zijn op de hoogbegaafdheid en niet primair op de depressie-symptomen.

Ook andere DSM-diagnosen worden bij hoogbegaafden gesteld. Diagnoses die de inzetbaarheid van deze mensen op de arbeidsmarkt beïnvloeden. Ook in die situaties zal de hoogbegaafdheid meegenomen moeten worden om het totale beeld van deze persoon helder te krijgen.

Dit jaar wordt voor de eerste keer de Week van de Hoogbegaafdheid gehouden. Deze is van vrijdag 11 tot en met zaterdag 19 maart. Doel van deze week is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid, wegnemen van vooroordelen en misvattingen en hoogbegaafdheid positief te benaderen.

In dit kader hebben drie deskundigen uit de regio Delft de handen ineen geslagen en een seminar opgezet, speciaal over de duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafde werknemers. Dit seminar levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van de Week van de Hoogbegaafdheid. Met medewerking van Stephan Brandligt, wethouder Werk, Duurzame ontwikkeling en Beheer in Delft.

2 thoughts on “Duurzame Inzetbaarheid van Hoogbegaafden”

Robert 8 jaar ago

Na wat googlen neem ik aan dat het gaat over dit seminar:
Duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden (op 15 maart)
https://www.duurzameinzetbaarheidvanhoogbegaafden.nl/

Pauline Coret 8 jaar ago

Beste Robert,

Dat klopt inderdaad!

Bedankt, ook namens Noks Nauta en Jennifer Hanenberg. Wij organiseren het seminar

Warme groet,
Pauline

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *