Duurzaam-Negeerakkoord

Het regeerakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet weinig investeert in duurzame ontwikkeling. Sterker nog, er worden stappen achterwaarts gezet. Er is veel aandacht voor hoofddoekjes en weinig aandacht voor klimaat. Betekent dit dat we de komende jaren niet verder kunnen? Nee hoor, ik denk dat de wijze waarop deze regering is geformeerd juist heel veel mogelijkheden biedt.

Kijk je alleen naar de feiten, dan is er weinig reden tot optimisme. Subsidies worden gestopt en er wordt geïnvesteerd in nieuwe kolen- en kerncentrales. Er wordt bezuinigd op natuuraankoop en op milieuorganisaties.

En als er al aandacht voor natuur is, gaat dat in de vorm van het aanstellen van een 500 man sterke poezenpolitie.Het lijkt dus wel alsof er een negeerakoord is geschreven als het gaat om duurzame ontwikkeling.

Klimaat lijkt iets economisch, want van de 6 maal dat het woord voorkomt is dat 4 maal in woorden als vestigingsklimaat of ondernemingsklimaat. Duurzaam(heid) komt maar 6 keer voor zonder aan te geven wat er gaat gebeuren. Het regeer- en gedoogakkoord staan daarentegen wel bol van woorden als integratie (18 keer genoemd) en migranten (17 keer). Inclusief stevige maatregelen. Duidelijk draagt de tekst het stempel van de PVV.

Echter: er ligt ook een prachtig speelveld als ondernemers en consumenten zich hard maken voor een duurzame toekomst . Als we in staat zijn elkaar te vinden ontstaat een niet te ontkennen machtsblok. In de huidige politieke setting zou het zomaar kunnen dat leden van alle partijen zich scharen achter goede initiatieven. En daarmee een meerderheid vormen in de kamer.

Ik zie heel veel bewegingen die zich in Nederland al bezighouden op het vlak van People, Planet, Profit. Als we in staat zijn die bewegingen te combineren en gericht in te zetten heeft dat ongetwijfeld impact. Dit kan ook worden ondersteund door het grote aantal individuele acties. En daarmee kan duurzaamheid uiteindelijk ook door dit aanstaande kabinet niet meer worden genegeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *