Wet Poortwachter: “Creëren win-win situatie voorkomt loonsanctie”

Workshop op 27 februari in Zwolle

Uit intern onderzoek bij het UWV is gebleken dat 25% van de WIA aanvragen sanctiewaardig zijn. Anders gezegd: er is geen bevredigend re-integratieresultaat en er zijn onvoldoende inspanningen geweest. Resultaat een jaar lang het loon door betalen of doorploeteren tot het resultaat bevredigend is.

In deze interactieve workshop hebben wij het over wat is passende arbeid, verplichtingen werkgever en werknemer. Het is voor de deelnemers mogelijk om vooraf, uit eigen praktijk, casuïstiek in te brengen (mailen naar : nvpkringzwolle@gmail.com) die mogelijk (afhankelijk van aard en omvang) zal worden behandeld tijdens de workshop. In ieder geval zullen aan de hand van praktijksituaties de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Welke kansen worden er gemist.
  • Wat zijn de mogelijke oplossingen om sancties te voorkomen.
  • Wat is het belang om te investeren in adequate oplossingen, op individueel niveau en preventief op organisatie niveau om zo gezamenlijk tot een win-win situatie te komen.
  • Wat is de toegevoegde waarde van de personeelsadviseur binnen het verzuim? Samenwerking bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Wie heeft de regie in het verzuim? Opschorten loon bij niet meewerken re-integratie.

Programma

  • 17.00 uur             Ontvangst met koffie en woord van welkom
  • 17.30 uur              Lekkere lichte maaltijd en netwerken
  •  18.00 uur             Start interactieve  workshop  door Anita Eijkenaar, van “Eijkenaar Arbeidsdeskundig Advies” &  Willemiek de Hoop van “De   Hoop, arbeid en advies”
  • 19.30 uur               Afsluiten en napraten

Kosten: 25,00

Locatie: BMA ERGONOMICS  B.V. Schoenerweg 4 8042 PJ Zwolle

Meer informatie: http://www.nvp-plaza.nl/site/nl/actueel.phtml?p=agenda-item&index=1551

Opgeven voor deze bijeenkomst: http://www.nvp-plaza.nl/site/nl/actueel.phtml?p=agenda-aanmelden&index=1551

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *