Noodzakelijke innovatie bij HR blijft uit. Award niet uitgereikt!

De afgelopen weken las ik een aantal verontrustende berichten over HR. Daarin werd melding gemaakt van gebrek aan innovatie en zelfs kortzichtigheid. Terwijl deze tijd toch juist vraagt om een duurzame HR-strategie. En een corporate strategie kan eigenlijk niet zonder een goed HR beleid. Zowel voor belangrijke input als voor een goede implementatie is dat van wezenlijk belang.Op 30 november 2010 had de uitreiking van de Human Talent Trophy moeten

plaatsvinden. Op het laatste moment zag de organisatie er echter vanaf. Er waren zo weinig innovatieve inzendingen voor de prijs dat jury en sponsors hebben besloten dit jaar géén award uit te reiken. Volgens de organisatie zijn werkgevers als gevolg van de economische crisis nauwelijks “toegekomen aan de ontwikkeling van innovatief HRM beleid” (http://www.personeelslog.nl/2010/11/27/door-crisis-weinig-innovatie-in-hr-beleid/).

Deze prijs is bestemd voor de werkgever “die een opvallende prestatie heeft verricht op het gebied van Human Resource Management”. Dit jaar zou deze worden uitgereikt aan een HR-professional die zijn/haar organisatie goed heeft voorbereid op Het Nieuwe Werken. Maar ondanks de enorme aandacht voor HNW de laatste tijd waren er blijkbaar te weinig innovatieve inzendingen. Het bleek dat HR afdelingen vooral veel bezig zijn geweest met ingrijpende reorganisaties en saneringen als gevolg van de economische crisis (http://www.humantalenttrophy.nl/).

Tegelijkertijd wordt in een artikel in HR-Praktijk ingegaan op het feit dat organisaties zich op het gebied van personeelsbeleid niet slim voorbereiden op de toekomst (http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/kortzichtigheid-staat-goed-personeelsbeleid-in-de.613980.lynkx?referer=rss). Vooral bij de overheid en in de energiebranche is er een gebrek aan een intelligent HR-beleid. Dit blijkt uit een onderzoek van Yacht dat door Marktresponse is uitgevoerd onder 1.346 ondernemingen. Hierin komt naar voren dat voor de nabije toekomst de focus vooral ligt op kostenbeheersing (60 procent), flexibilisering van de organisatie (45 procent) en verhoging van de productiviteit (38 procent).

De daarmee gepaard gaande uitstroom aan kennis wordt geaccepteerd zo blijkt. Dat wordt terecht bestempeld als korte termijn denken. Want deze ogenschijnlijke kostenbesparing is van korte duur. De toekomstige schaarste aan kennis wordt onvoldoende onderkend. Organisaties zullen zich moeten ontwikkelen om beter te kunnen anticiperen op en mee te kunnen gaan in de dynamische omgeving. En dat betekent dat meer moet worden nagedacht over welke kennis op welk moment nodig is en op welke manier de talenten in de eigen organisatie worden benut (http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/talentmanagement-is-nog-geen-geimplementeerde-strategische-keuze/).

Het is belangrijk dat organisaties inspelen op ontwikkelingen met strategisch personeelsmanagement. Waarbij afstemming van HR-strategie op de overall strategie essentieel is (http://www.pluijmaekerskramer.nl/news/42/64/Organisatiestrategie-kan-niet-zonder-HR-strategie/). HR staat met name aan de lat om hierbij sociale ontwikkelingen mee te nemen die bij de totstandkoming en implementatie van de strategie van belang zijn. Inspelen op bijv. HNW en kennismanagement door innovatief en duurzaam personeelsbeleid. Het is de kunst om juist in tijden van crisis je hiermee te onderscheiden. En dat levert op de lange termijn een voorsprong op.

2 thoughts on “Noodzakelijke innovatie bij HR blijft uit. Award niet uitgereikt!”

Ad de Beer 10 jaar ago

Het is toch om te janken!
Goed HR beleid levert veel geld op, de bewijzen liggen er voor het oprapen! 15 tot 30% meer productiviteit zijn geen uitzondering.
Als straks de employmentcrisis in volle hevigheid los barst staan al die bedrijven en organisaties weer hand in hand, samen met de controller die steeds maar weer naar de resultatenrekening en balans kijkt te verzuchten dat “als we dit hadden geweten…” Nou, je had te kunnen weten! We roepen het al jaren!
Tja, een bedrijf dat echt met mensen, medewerkers, HRM bezig is, is meestal niet op zoek naar een prijsje. Dat is meer voor de extroverten die ook een ISO of godbetert een IiP diploma als te duur behang op de muur van de lobby hebben hangen. Vergeet die prijsjes, ga aan de slag met je medewerkers, straks zijn ze nergens meer te vinden! Zelf niet in Polen, India, Bulgarije of god weet waar. Ga aan de slag met je mensen, ontdek hun verborgen krachten, laat ze doen waar ze goed in zijn, laat ze groeien. Shop hypes als Het Nieuwe Werken de deur uit, ga aan sociale innovatie doen!
Ja, wij helpen graag en garanderen dat iedere cent die geïnvesteerd wordt in goed HR beleid zichzelf jaar in jaar uit meervoudig terug verdient.

Hans Visser 9 jaar ago

Ben het zo met je eens en moet inwendig lachen om de boosheid die je laat zien (en ik overigens ook met je deel). Het is echt onvoorstelbaar hoe HR verdwaald lijkt te zijn in het bos dat organisatie heet. Zelfs de HR-opleidingen lijken onneembare forten te zijn geworden voor het aldaar binnen kunnen brengen van helemaal nu noodzakelijke nieuwe kennis.
MIjn complimenten aan Roel en aan Paola en haar team voor deze site en de toon ervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *