Teambranding gaat voorbij teamontwikkeling en teambuilding

Een jaar geleden werd mij in verband met een opdracht gevraagd om mijn visie rond ‘teambranding’ aan het papier toe te vertrouwen. Het resultaat deel ik graag met jullie in een, voor deze blog, enigszins aangepaste versie.

De drie belangrijkste elementen van teambranding

Eén van de belangrijkste kenmerken van een sterk team is een gezamenlijk gedragen, geleefd en gevoeld ‘teambrand’. Een teambrand is een essentiële inspiratie- en motivatiebron dat niet aan een team gegeven kan worden door de organisatie of leidinggevenden. Een teambrand wordt van binnenuit opgebouwd. Elk afzonderlijk teamlid gedraagt zich als eigenaar van de merkwaarden en onderhoudt deze.

Met andere woorden: een teambrand verwoordt teamkernwaarden en geeft informatie over hoe in gezamenlijkheid doelen worden gehaald. De set van kernwaarden geeft energie en is een inspiratiebron voor iedereen. Het onderscheidend vermogen van het team wordt erin uitgedrukt. Bij het naleven daarvan, wordt en blijft een team een belangrijke speler voor zowel alle teamleden als voor een organisatie. Helemaal als het team strategisch handelt en onder andere door middel van marketing uiting geeft aan het teambrand, zodat zij gemakkelijk te vinden is en/of steeds weer gevraagd wordt voor het uitvoeren van projecten of opdrachten.

Waarde toevoegen aan het grotere geheel

De teamleden realiseren zich dat ze een organisatie in een organisatie vertegenwoordigen en dat ze naar zichzelf moeten kijken als waren ze een bedrijf met merkwaarden, dat bewust en met trots waarde toevoegt aan het grotere geheel. Om dit te bereiken zijn de volgende antwoorden op drie vragen uitgediept: Wat is de reden van ons bestaan? Hoe geven we gezamenlijk concreet invulling aan het onder vraag 1 gestelde? Wat gaan we precies doen om onze teamprincipes te onderhouden en bewaken?

Vereiste grondhouding van de afzonderlijke teamleden

Het antwoord op de eerste vraag is de meeste gemakkelijke. Bij het antwoord op vraag twee is het nog papier redelijk gewillig al kan er strubbeling ontstaan bij het maken van afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is. Zeker als teamleden dezelfde ambities hebben en graag dezelfde taken willen uitvoeren.

Het komt aan op de uitvoering en daarmee is het cruciaal dat de antwoorden op vraag drie elke dag actief in praktijk worden gebracht door alle teamleden. Dat vereist een grondhouding van gunnen, geven, nemen en krijgen. Er is overeenstemming over het feit dat ieder teamlid unieke talenten, waarde en capaciteiten heeft. De teamleden kennen elkaars waarde en ze hebben de intentie om de aanwezige diversiteit in te zetten voor het halen van doelen. (H)erkend wordt dat de kracht van een team en teamprestaties toenemen wanneer steeds zowel het individuele belang als het teambelang gediend worden. Om dit te bereiken is een veilige sfeer, open communicatie en dialoog over verschil van inzichten (conflicthantering) noodzakelijk. Teamleden erkennen dat zij zich inzetten voor een groter geheel en bouwen daarom bewust aan samenwerking met elkaar en partijen buiten het team. Teamleden vieren successen en zijn trots op wat zij gezamenlijk hebben bereikt.

Redenen om te starten met teambranding

Je kunt altijd starten met teambranding. Of het nu gaat om bestaande teams, te vormen projectteams of het formeren van zelfsturende teams – dat maakt niet uit. Belangrijk is dat de grondhouding van de teamleden op elkaar afgestemd is. Resultaten die je kunt verwachten van een team met een duidelijk teambrand zijn: de effectiviteit van het team neemt toe, de geloofwaardigheid en vertrouwen in het team nemen toe, het team krijgt meer gedaan met, van en voor andere partijen door samenwerking en het team wordt/is een belangrijke speler binnen de organisatie en wordt in zijn geheel als expert (h)erkend.

Succes als belangrijke voorspeller voor toekomstig succes

Teambranding gaat uit van wat er al aanwezig is in een team en heeft als uitgangspunt dat de behaalde successen van een team een voorspeller voor successen in de toekomst zijn. Elk team kan vertellen over de behaalde successen (storytelling) en dat is een waardevol uitgangspunt om het teambrand te benoemen en verder uit te bouwen. In een team dat geformeerd wordt om succes te behalen, is het verhaal al latent aanwezig. Dit verhaal kan door middel van een aantal oefeningen snel boven tafel gehaald worden. Teambranding gaat niet over teambuilding of –ontwikkeling waarbij mensen leren samenwerken om tot resultaten te komen en waarin ze voor het eerst gebruik gaan maken van de aanwezige diversiteit. Je kiest voor teambranding wanneer je wilt accelereren en snel gebruik en ruimte wilt maken voor alle individuele talenten die in samenwerking met elkaar tot fantastische resultaten komen.

Meer weten over programma’s op het gebied van teambranding? Neem contact op met Paola Pisu via: paola@ombradellaterra.nl of 06-14162835.

3 thoughts on “Teambranding gaat voorbij teamontwikkeling en teambuilding”

Mauritz.A.Noppe 6 jaar ago

Patronen, gebruiken en gewoontes inbranden in de geest van medewerkers is niet eenvoudig. Medewerkers zijn vaak gewoontedieren met ingeslepen methodes en reacties.. Oh wee wanneer het gevoel van eigenwaarde een deuk kreeg . Communicatie en coördinatie, richten en inrichten zijn de pijlers in de bedrijfsvoering. Maar mensen hebben gevoelens,selectieve perceptie en een heel kaduuke meningsvorming. Daarnaast is het quasi onmogelijk om groepsinvloed te vermijden of te bestrijden Conflicten en Competenties sturen en managen is een waar kunstambacht. Het is theater en manipulatie of conditionering. Maar ‘ wie zwijgt stemt toe ‘ en wie spreekt is vaak de klos. Het collectief onvermogen is gecreëerd. This wonderful world of make belief ! Loyauteit, Vertrouwen, Betrokkenheid , Energie en Vertrouwen . Bouw daar maar aan , continu !!

Bert Peene 6 jaar ago

Een korte aanvulling op de vorige reactie: wie daaraan inderdaad wil bouwen, zou eens het zojuist verschenen boek ‘Groepsdruk’ van Figee en Van Rijn moeten lezen. Heel verhelderend hoe je met bovengenoemde uitdagingen kunt omgaan.

Sven Vrebos 5 jaar ago

Welke leider bezit nog het vermogen en de capaciteit om de medewerkers te informeren, inspireren, motiveren , entoesiasmeren in ‘ vertrouwen en verbondenheid ‘ ?
Creativiteit en betrokkenheid gedijt niet in een omgeving van angst en onzekerheid, wel in een sfeer van respect en vertrouwen. Interne PR en samenspraak kunnen dat soms bewerkstelligen. Docent Mauritz Noppe ( ISW Antwerpen) had het ooit over management tussen psycho bla-bla en tam-tam met illustere voorbeelden.Be-leid was dan afgeleid “Be “‘ wat moest duiden op verinnerlijking, begrijpen en behoeden. Be-leid wil dus zoveel zeggen als een innerlijk leiden, een leidend principe dat niet van buiten of van boven komt maar dat in de mensen aanwezig is. Docent Noppe citeerde hiermee een auteur Dr.A.H. Bos medewerker van het NPI Instituut voor Organisatieontwikkeling in Zeist. Dit blijf bij ons nazinderen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *