Talentmanagement: met een quick fix ben je er niet!

Jeannette Vermeulen is werkzaam bij het Expertisecentrum van Hogeschool Windesheim waarbij ze zich onder ander bezighoudt met het vormgeven van de leergang Loopbaan- en Talentcoaching. Steeds meer organisaties maken er werk van om hun medewerkers ervan bewust te maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun duurzame inzetbaarheid. Vanuit de werkgeverskant is het belangrijk dat ze in beeld hebben hoe ze hun talent coachen en koesteren, maar hoe geef je dat vorm? In het interview met Jeannette worden verschillende facetten van talentmanagement helder uiteengezet.

Loopbaan- en talentcoaching is een hot onderwerp. Welke binding heb jij hiermee?

Dit onderwerp fascineert mij al jaren. Ik heb in de re-integratie gewerkt en veel mensen gesproken en begeleid die ziek ‘van’ hun werk geworden zijn vanwege een disbalans. Hoe komt het toch dat zoveel mensen werk doen waarbij zij het gevoel hebben dat zij uitgeput raken en het idee hebben dat zij hierin geen keuze hebben? Het feit dat talentcoaching hot is heeft naar mijn idee te maken met het feit dat er winst te behalen is voor zowel werknemers als werkgevers. Voor mij voelt het bijna als een roeping om medewerkers bewust te maken van hun eigen talenten. Dat is naar mijn idee werken aan duurzaamheid: hoe zorg je ervoor dat je je werk leuk blijft vinden en zo goed mogelijk kunt volhouden?

Er zijn heel veel professionals op dit gebied werkzaam. Wat is volgens jou de reden dat ‘daarvoor aangewezen medewerkers’ binnen organisaties zich hiermee zouden moeten bezig houden? Zijn ze niet al te druk met hun eigen werkzaamheden?

Ja, medewerkers, leidinggevenden, HRM functionarissen zijn druk met hun eigen taken. Gelukkig kiezen meer en meer organisaties toch voor een professional die zich met talentmanagement bezighoudt. Hoe kun je als professional zelf aandacht besteden aan talentmanagement en bevlogenheid? Dat is belangrijk voor de medewerker en tevens ook een kritieke succesfactor voor de organisatie. Voor mijn masteropleiding heb ik me, door het doen van een onderzoek, verdiept in de effecten van bevlogenheid. Een prachtig thema wat direct raakt aan talentmanagement. Wie bevlogen is, heeft passie voor zijn werk, krijgt er energie van en werkt met plezier. In de nieuwe Post HBO leergang Loopbaan- en Talentcoaching van Windesheim wordt hier veel aandacht aan besteed. Je leert als deelnemer hoe je een ander hierin kunt begeleiden, maar hebt tevens de kans om je eigen talenten en Personal Brand te (her)ontdekken.

Wat is jouw visie op talentmanagement?

De huidige veranderingen ten aanzien van de pensioengerechtigde leeftijd die opschuift naar 67 jaar, de context van een organisatie die steeds sneller verandert en het feit dat organisaties steeds meer kiezen voor zelfsturende teams vraagt om een andere aanpak. Medewerkers zullen meer zelf de regie over hun loopbaan moeten pakken, zelf het stuur in handen nemen om vitaal te blijven zodat zij energiek met veranderingen om kunnen gaan om door te kunnen blijven werken tot 67 jaar. Hoe bereik je dat als individu, maar ook als organisatie?

Doen waar je goed in bent, het klinkt zo simpel maar werknemers zijn dit vaak ‘kwijtgeraakt’. Onder tijdsdruk krijgen medewerkers taken toegewezen zonder aandacht te hebben voor de beste match. Combineer je zelfsturende teams, of zelfsturing met inzicht in je talenten dan heb je naar mijn idee goud in handen. Medewerkers zullen met meer bevlogenheid hun werk doen en dit zorgt voor een positief effect op de prestatie, motivatie en gezondheid.

Met een quick fix ben je er niet. Het vraagt om het bundelen van de krachten vanuit de werkgever en werknemer. Voor de werknemer betekent dit dat het vraagt om aandacht en zelfonderzoek. Bewust stilstaan bij je talenten, (her) ontdekken waar jouw bevlogenheid zit, weten hoe je vitaal kunt blijven, maar ook weten hoe je jezelf hierin kunt sturen en meer regie neemt. Op dit punt is er naar mijn idee binnen het kader van talentmanagement nog veel winst te behalen.

Dat je zelf voor een groot deel verantwoordelijk bent voor je eigen talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid druppelt maar heel langzaam door bij de werkenden in Nederland. Hoe kunnen we werken aan het wakker maken van het bewustzijn hieromtrent? 

Vaak ervaren medewerkers pas de noodzaak tot zelfsturing ten aanzien van hun loopbaan als het urgent is geworden. Urgent in de zin van ontslag of door ziekte waardoor het werk niet meer lukt. De huidige arbeidsmarkt vraagt steeds meer flexibiliteit en het vangnet van de sociale voorziening is niet meer wat het geweest is. Bewustwording dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw eigen loopbaan start natuurlijk bij de werknemer, maar de organisatie heeft hierin ook een belangrijke rol door in het personeelsbeleid hierop in te spelen. Door in functioneringsgesprekken, begeleidingsgesprekken het onderwerp ‘hoe zorg je dat je vitaal blijft in je werk’ een vast agendapunt te maken en samen met de medewerkers steeds weer aandacht te besteden aan het herkennen en erkennen van de talenten van elke individuele werknemer, dat zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn.

Op 28 januari kun jij je opgeven voor een proefles voor de opleiding Loopbaan- en Talentcoaching. Klik hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *