Leren van voetbalcoaches en voetbalcarrières!

Op de een of andere manier is het in de voetbalwereld verstandiger geregeld; als een talent na korte tijd weg wil, is dat behoorlijk normaal. Kan het bedrijfsleven daar iets van leren? Het lijkt mij van wel. De coach leeft met de wetenschap dat hij een aantal sterspelers kwijt is midden of aan het begin van het nieuwe seizoen. Bovendien wisselt hij zelf vaak ook na een paar jaar van stek. De doorstroom van talent is een gegeven. Daarom is het van uitermate groot belang dat het aanwezige talent snel groeit en tot maximale bloei komt binnen het team. De kans dat je slechts kort van het talent geniet is levensgroot. Alles wordt in stelling gebracht om te excellereren. De verantwoordelijkheid over de eigen loopbaan van de voetballer kan hierbij niet buiten beschouwing blijven. Instelling/houding en carrière gaan hand in hand.

Vergelijk dit eens met het bedrijfsleven en andere organisaties. Meestal is daar sprake van ‘beschermende’ en ‘betuttelende’ reacties ten aanzien van het doen en laten van medewerkers. Alles en iedereen heeft zich in de comfortzone nesteld. Het talent is bij de werving en selectie lekker gemaakt met beloften over de eigen ontwikkeling en vraagt daar het eerste jaar om. De manager geeft vervolgens aan dat geduld een schone zaak is: “Je wilt te snel – ga je eerst maar eens goed inwerken.” De medewerker wordt gepamperd/gerustgesteld en je moet stevig in je schoenen staan, wil je hier tegenin gaan. Vooral voor jonge, talentvolle medewerkers is dit een lastige, want waar mogen ze om vragen? Wat is redelijk? Hoe moeten ze aankijken tegen hetgeen HR ze heeft beloofd en de werkelijkheid die ze bij hun teammanager aantreffen? Ze drijven al snel mee in de organisatiecultuur. De gemiddelde medewerker is helaas geen voetballer die gericht is op een interessante transfer. Dat zou managers pas wakker schudden en ze een tandje harder doen lopen. Nu schrikt de manager als een medewerker snel de benen neemt of als een medewerker niet meer naar behoren functioneert, doordat deze jaar in jaar uit dezelfde soort klussen krijgt voorgeschoteld.

De HR-afdeling kan het voortouw nemen om een mindshift bij managers te realiseren. Het doel daarvan? Het vergroten van kansen op interne transfers (doorstroom binnen het bedrijf) waardoor talent voor de organisatie behouden blijft. Train de manager erop dat hij afscheid durft te nemen van een goede medewerker. Train de manager erop dat hij bij het welkom heten van het talent erop gericht is om de capaciteiten van dit talent zo effectief mogelijk in te zetten en mogelijkheden creëert voor de volgende stap. Dit geeft de focus van een voetbalcoach die een beperkte tijd heeft om het talent tot bloei te laten komen en optimaal van de output en bijdragen van het talent te profiteren. De kans wordt vele malen groter dat een talent behouden blijft voor de organisatie, het komt de reputatie ten goede en draagt bij aan een grotere medewerkerstevredenheid. Medewerkers krijgen vanaf dag één de boodschap mee: ‘Het is jouw loopbaan, doe er wat mee!’  Wanneer een medewerker gericht is op werkbehoud in plaats van baanbehoud is er een grotere prikkel om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan en ontwikkeling.

Pas als we afscheid durven nemen van zekerheden gaan we echt scoren.

3 thoughts on “Leren van voetbalcoaches en voetbalcarrières!”

Gerard Lappee 13 jaar ago

Volgens gaat de vergelijking met de voetbalwereld mank. Als talentvolle profvoetballers voortijdig naar een andere club willen (dus hun contract willen verbreken), moet die club flink in de buidel tasten! Bovendien komt het ook voor dat clubs een voortijdig vertrek dwarsbomen.

Paola Pisu 13 jaar ago

Het gaat niet om een vergelijking Gerard; de kern van het betoog gaat over wat managers van voetbalcoaches kunnen opstekent. Hoe breng je talent tot bloei en het durven loslaten van talent, omdat je ze dat gunt.

Overigens maken een aantal organisaties gebruik van methoden om medewerkers langer vast te houden. Denk aan de afbouwconstructie van studiekosten over een aantal jaren. Soms tast de nieuwe werkgever in de buidel om deze te betalen. Headhunters kopen talent weg, enzovoort.

Gerard Lappee 13 jaar ago

Paola, het gaat toch wèl om een vergelijking? Jij stelt dat voetbalcoaches talentvolle voetballers durven los te laten, omdat zij hen dat ‘gunnen’. Ik betwijfel of dat in z’n algemeenheid geldt. Kijk maar eens naar mislukte transfer van Bas Dost naar Ajax.

In mijn bedrijf is het een komen en gaan van talenten. En daar doet het management niet moeilijk over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *