Afscheid sterredacteur Karim: “Wie zijn deuren sluit voor jong talent is bezig met het sluiten van zijn eigen tent!”

Karim, jij was bij expeditie duurzaam specialist in generatieleer, diversiteit en young professionals versus duurzaam hr. Wat heb jij zelf met deze onderwerpen?
Generatieleer is een bijzonder actueel en interessant thema. Het gaat over het managen van, op dit moment, vier verschillende generaties: de babyboomers, the lost generation, de pragmaten en nu ook generatie Y. Elk met hun eigen karaktereigenschappen en hun tijdsgebonden ingebouwde software. Rekening houden met hun wijze van communicatie, beloning, leidinggeven en motivatie kan leiden tot een duurzame inzet van het gehele personeelsbestand. Tijdens onderzoeken die wij gedaan hebben in samenwerking met Aart Bontekoning, specialist op dit gebied, hebben we kunnen constateren dat er – ondanks de verschillen – constructieve overeenkomsten te vinden zijn en dat diverse generaties heel goed met elkaar kunnen samenwerken en mooie dingen kunnen realiseren als men maar begrip en kennis heeft van elkaars “profiel”

Datzelfde geldt ook voor het thema diversiteit. Ik persoonlijk heb er vrij weinig mee, maar dat komt voornamelijk door de waarde die ik hecht aan dergelijke thema’s: vrij weinig. Voor mij geldt er binnen die context maar één cultuur en dat is de bedrijfscultuur. Dan blijven alleen bepaalde symbolen en waarden over zoals een stilteruimte en al dan niet vegetarisch voedsel. Moeten we daar echt zo moeilijk over doen? Overigens zijn de meeste organisaties die ik ken al redelijk ver met dit thema, die maken er eigenlijk ook niet zo’n punt meer van, omdat ze internationaal georiënteerd zijn. Ik vraag me als Marokkaan vaak af of multicultureel talent wel nadenkt over het soort organisatie waar gesolliciteerd wordt. Als je merkt dat je ergens niet helemaal op je plek zit, dan ga je toch weg! Waarom altijd maar tegen de stroom inzwemmen? Zoek een organisatie waar je gewoon met de stroom mee kunt zwemmen en je aandacht kunt richten op het ontplooien van je talenten en je persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard ten goede van de organisatie die jou die ruimte biedt. Ik heb door mijn columns over dit onderwerp getracht een andere manier van denken te openbaren die mensen aanzet tot nuchterheid en pragmatisme. We moeten niet moeilijk doen over bepaalde zaken, die zijn zoals ze zijn. Je gaat een Nederlander die emigreert naar China ook geen Chinees noemen punt.

Young Professionals zijn mijn passie. Ik vind het geweldig om dankzij Global Talents met zoveel jonge talenten te mogen werken en de ontwikkeling in zowel houding als persoonlijkheid te volgen en hen te helpen op de juiste plek te komen. Over de jonge arbeidsgeneratie is veel geschreven, maar we moeten denk ik echt oppassen dat we elkaar niet klakkeloos gaan napraten. Het gaat hier wel over een kwetsbare groep mensen! Wetenschap op het gebied van onze hersens heeft uitgewezen dat jongeren tot een jaar of 25/26 eigenlijk niet in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken. Zij kunnen dat zelf wel roepen, maar als de wetenschap ons iets anders vertelt, zul je daarin moeten proberen een gulden middenweg te vinden. Zoals dat eigenlijk voor alles in het leven geldt.

Hoe gaan we in Nederland met talent om?
Niet heel duurzaam. Het begint al bij het onderwijs waar het meer gaat om de resultaten in plaats van het individu. Je wordt in een programma gepropt en daar moet je in vier jaar doorheen gepusht worden. Aan het eind van de rit blijf je over met een hele hoop vragen en onzekerheden. Organisaties zouden bijvoorbeeld derde- en vierdejaars studenten veel meer kunnen inzetten op strategisch personeelsmanagement. Deze groep studenten is redelijk flexibel, heeft zich qua vaardigheden redelijk ontwikkeld en kan op diverse generalistische functie goed ingezet worden. Op die manier kan een organisatie invulling geven aan een talentpool: laat talenten verschillende tijdelijke projecten uitwerken en ambassadeurschap ontwikkelen. Zo geef je talent de ruimte om zich gedurende de studie ook in de praktijk op hoog niveau te ontwikkelen en je houdt binding met de nieuwe lichting Young Professionals. Dit komt uiteindelijk alle partijen ten goede gezien alle toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de zorgelijke ontwikkelingen in het onderwijs.

Over welke zaken maak jij je zorgen?
Ik maak me zorgen om de afnemende rationaliteit bij veel mensen  van welke achtergrond dan ook. Het lijkt net of mensen steeds minder bereid te zijn om zelf na te denken en zelf antwoorden te zoeken. We praten elkaar maar een beetje na en sleuren elkaar mee in de waan van de dag. Vind ik jammer, omdat onze maatschappij er zoveel mooier van zou kunnen worden als we allemaal weer gewoon een beetje gaan nadenken. Nadenken over het onderwijs, over de arbeidsmarkt, de maatschappij en onze rol in het geheel.
De wereld om ons heen draait wel verder en sneller dan ooit tevoren. Willen we in de toekomst nog mee kunnen draaien en onze welvaart behouden, dan moeten we denk ik toch echt wat meer gaan doen en wat minder praten met z’n allen. Ik maak me ook erg veel zorgen over de omgeving en ruimte die kleine kinderen tegenwoordig krijgen. Ik weet dat ik nog elk weekend met vriendjes boomhutten in elkaar timmerde en ondergrondse tunnels groef om veldslagen na te spelen. Tegenwoordig lijkt het allemaal maar zo kil en koud op straat voor de kleintjes.

Wat kunnen wij van de Marokkaanse cultuur leren qua duurzaam gedrag?
Cultuur is een relatief begrip als je in een ander land woont. Het is de software die is in geprogrammeerd in iemand en software is te veranderen. Naarmate jouw wortels zich langer vestigen in een ander land wordt die software en daarmee de cultuur veranderd. Ik zeg altijd; Marokko is mijn vader en Nederland is mijn moeder die mij heeft opgevoed. Ik weet wel dat in Marokko bijvoorbeeld de ouderenzorg heel duurzaam is. Heel simpel: de jongste zorgt later voor de ouders. Zo hoeven ouderen zich daar geen zorgen over te maken en hoef je ze ook niet in een tehuis te stoppen.
Ik denk dat erkenning van leiderschap ook een aspect is. In Marokko en daarbuiten neemt niemand het leiderschap van de Marokkaanse koning in twijfel, terwijl we hier maar blijven zagen aan de poten van het koningshuis om een paar centen. Een koningshuis vind ik prachtig; waarom daaraan toornen. Het succes van een leider bestaat immers bij de gratie van de mensen die hij/zij moet leiden, dan moet hij/zij die gratie wel krijgen.

Waar houd jij je mee bezig waardoor je geen tijd meer hebt voor Expeditie Duurzaam?
Ik wil als eerste gebruik maken van deze gelegenheid om de mensen achter Expeditie Duurzaam te bedanken voor deze mooie uitdaging, voor de ruimte die ik gekregen heb en de vrijheid waarmee ik kon en mocht schrijven. Dit verdient in mijn ogen navolging door andere media. Maar helaas kon ik door tijdgebrek de kwaliteit van het schrijven niet meer garanderen. Ik ben momenteel bezig met de afrondende fase van mijn studie Human Rescource Management. Daarnaast ben ik bestuurslid voor de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling. Ik ben algemeen bestuurslid binnen de sectie Young Professionals. Met een team van ambitieuze Young professionals zijn we druk bezig om onze sectie zowel intern als extern op de kaart te zetten en te houden.
Verder ben ik bestuurslid van de studentenadviesraad van hogeschool INHolland. Samen met een groep talentvolle studenten houden wij geregeld meetings met het bestuur van de hogeschool om over diverse studentzaken te spreken. Zo ben ik in deze rol bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer geweest voor het opzetten van een hogeschool breed studentenparlement om studenten meer zeggenschap te geven over hun eigen onderwijsinstelling en hun stem over te brengen aan het management tijdens het breed management overleg.
Ik ben ook oprichter van Global Talents, een recruitment organisatie gericht op de werving en selectie van laatstejaars studenten, trainees en starters met een aantal jaar werkervaring. We werken met een integraal model welke de lezers van dit interview kunnen terugvinden op www.globaltalents.nl. Ik ga mij nu vooral richten op het bedrijf en het afstuderen, vooral zakelijk staan er een aantal mooie dingen te gebeuren en daar gaat de meeste aandacht naar uit. Want wie nu zijn deuren sluit voor jong talent is bezig met het sluiten van zijn eigen tent! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *