Hoe oud ben je en pas je voor 100% in het plaatje?

Vreemd toch dat bij selectieprocedures hier zo op gelet wordt. In deze tijd van laagconjunctuur zijn zowel de ouderen als je jonge werknemer, die aan zijn eerste of tweede baan wil beginnen, de klos. Organisaties spelen op safe bij het aannemen van mensen. Kennelijk heb je de meeste kans op een baan als je ergens tussen de pak ‘m beet 30 en 45 jaar oud bent en exact aan het gewenste ervaringsplaatje voldoet. Dat is op safe spelen en ik vraag me af hoeveel innovatiekracht organisaties hiermee in huis halen.

Bovendien kun je er flink mee de mist in gaan om iemand aan te nemen die in dezelfde branche hetzelfde kunstje heeft gedaan. Onlangs maakte ik mee dat een jongeman binnen een retailorganisatie totaal niet voldeed, terwijl hij eerder heel succesvol had geopereerd bij een concurrent. De cultuur en de werkwijze bleken zo dermate verschillend tussen deze organisaties dat de kloof niet te dichten was. Het gevolg: afscheid nemen, op zoek gaan naar nieuw talent dat eerst weer helemaal ingewerkt en opgeleid moet worden en een tijdelijke onderbezetting dat de nodige druk legt op de overgebleven teamleden.

Kennelijk wordt een cv als leidend gezien en doen het karakter en de (eerder verworven) competenties er te weinig toe. Het vermijden van risico’s bij het aannemen van personeel leidt tot meer vreemde excessen.
Ben jij in staat om binnen een korte tijdsspanne extreem succesvol te zijn en topprestaties te leveren? Jammer, grote kans dat je op straat staat. Scoren zul je!
De tijd nemen om onrealistische verwachtingen te communiceren, wordt verward met coaching en echt de tijd nemen voor je personeelsleden.

Ondertussen netwerken de jongere en oudere generatie zich een slag in de rondte om aan het werk te raken. Dat siert hen en zegt veel over hun karakter en uithoudingsvermogen. Opvallen tussen de 200 of meer cv’s als je aan drie van de vijf harde functie-eisen voldoet, is lastig.
Nederland is geen land waar het hanteren van guerrillatechnieken om op te vallen echt op prijs wordt gesteld. Willen we innovatief blijven en karakters binnen de poort halen die voor verrassingen kunnen zorgen, dan is het aan te raden om met je hoofd boven de stapel binnengekomen cv’s uit te kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *