HNW is sociaal gezien noodzakelijk!

Het hoge woord is eruit bij de minister; in de toekomst zullen we als familie en als goede buur (noaberplicht) meer voor elkaar moeten zorgen. Logisch gezien de stijging van kosten in de zorg; veroorzaakt door de alsmaar stijgende vraag naar die zorg. Door oplopende tekorten aan gekwalificeerd personeel komt een deel van de zorgtaken straks bij ‘ons’ te liggen. Gelukkig gaan steeds meer organisaties over op HNW. Een vooruitdenkende werkgever is op zijn toekomst voorbereid. Met de krimp van de beroepsbevolking mag je blij zijn dat je goed personeel in huis hebt en heb je er belang bij dat je dat ook zo houdt. Hoe speel je daarop in?

De werkgever werkt mee aan het dichter bij elkaar brengen van werk en het sociale leven; de mens en zijn mogelijkheden qua capaciteiten en privésituatie staan bij hem centraal. In alle openheid – transparantie staat voorop – wordt met de medewerker besproken welke bijdragen aan de doelen van de organisatie beloond worden. (Het kan nog een stap verder gaan. Er bestaan al organisaties waar de optelsom van de doelen van de medewerkers de organisatie maakt.) Zo houdt de medewerker de mogelijkheid op zinvolle wijze bij te dragen aan een organisatie en er tegelijkertijd te zijn voor de ander om mantelzorg te verlenen. Bij mantelzorg ben je er minimaal acht uur in de week voor een familielid, vriend of buur. Het is logisch dat bij organisaties die geschikt zijn om HNW in te voeren, gewerkt wordt met maatwerk in arbeidsrelaties passend bij de actuele privésituatie van een werknemer. Bij veranderingen in die situatie worden de arbeidsvoorwaarden in overleg aangepast.

Om dit alles te kunnen blijven organiseren wordt ‘het werken’ binnen organisaties die HNW hebben ingevoerd anders ingericht. Er wordt thematisch gewerkt aan overzichtelijke projecten – bij voorkeur in kleine teams. Werknemers werken aan een project en worden steeds ad-hoc ingezet op nieuwe projecten wanneer een klus geklaard is. De organisatie wordt flexibeler en kan steeds snel op veranderende omstandigheden inspelen.

Door het overzicht in werkzaamheden voor de medewerker, is de privétijd gemakkelijker in te richten en kunnen zorgtaken vervuld worden. Als laatste dient nog opgemerkt te worden dat informatie altijd en overal bereikbaar moet zijn en dat daartoe IT-middelen op maat aangereikt zijn.

Ik hoop alleen één ding; dat het niet voornamelijk vrouwen zijn die zich met mantelzorg gaan bezig houden en zo HNW tot een succes maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *