Geef geen extra aandacht aan 50+ inzake duurzame inzetbaarheid!

Integraal personeelsbeleid dat is waarmee je winst boekt in plaats van allerlei programma’s ontwikkelen waarmee je ‘ouderen’ aan het werk houdt en/of bindt aan je organisatie.  Alleen al het feit dat mensen ‘een oudere werknemer’ worden genoemd, is bizar en waanzinnig. Ik kom mensen van in de twintig tegen die zich gedragen als een hoogbejaarde die alleen maar zekerheid willen. En ontmoet kwieke vijftigers die nog bezig zijn met een switch in hun loopbaan en daar actief een kwalitatief goed aangeschreven opleiding bij zoeken.
Wat ons als samenleving nekt zijn gewoontepatronen. Regelingen rond VUT en vervroegd uittreden zijn naar de prullenmand verwezen, maar in onze hersenen is het idee verankerd dat je stopt met werken wanneer je ergens in de zestig bent. 
Ver voordat je die leeftijd bereikt hebt, ga je afbouwen. Natuurlijk wil je niet meer naar trainingen, omdat je alles al weet en als jij je baas slim manipuleert, dan krijg je daarvan vrijstelling. Dit is geen zure opmerking,  maar de praktijk. Onlangs hoorde ik dat een aantal eind vijftigers werkzaam bij een ministerie het verdomden om een computercursus te volgen. Vervolgens werden uitzendkrachten ingehuurd om het werk te doen.  Sinds wanneer wordt werkweigering beloond?
Het getuigd van waanzin om gewoontepatronen in stand te houden en te zenden dat actief leren stopt vanaf een bepaalde leeftijd. Laten we collectief gaan zenden dat je om werkzekerheid (ipv baanzekerheid) te houden het noodzakelijk is om je te blijven ontwikkelen. Daarin hoef je geen uitzonderingen te maken voor 50-plussers; dit geldt voor iedereen.  Hiermee ondervang je ook de fysieke beperkingen van zwaar werk. Begin op tijd met de vraagstelling: ‘Wat wil je gaan doen over een aantal jaren wanneer dit werk voor jouw lijf te zwaar wordt?’  Dan ontstaat tijd voor vormen van bijscholing, zodat de werk- en levenservaring elders goed ingezet worden. Het uitgangspunt is wat je kunt en hoe jij kunt bijdragen aan het halen van de organisatiedoelstellingen.
Het is een fabel dat ‘oudere’ werknemers vaker ziek zijn of minder productie leveren. Als dat gebeurt, dan zijn ze waarschijnlijk hun functie ontgroeit en is daar in de loop der jaren te weinig aandacht aan gegeven. De zichzelf vervullende gedachte bij zowel werkgever als werknemer wordt bewaarheid door een tekort aan prikkels. Ja, is het dan gek dat jij je dan nauwelijks betrokken voelt bij de organisatie en je niet aangesproken voelt voor het halen van prestaties. Is het gek dat jij je tijd dan wel uitzit?

De verhoudingen in leeftijdsopbouw wijzigen de komende jaren sterk. Veel aandacht voor vijftigers leidt tot scheefgroei en uitwassen. Beter is het om samen met al je medewerkers naar oplossingen te zoeken. Vraag iedereen mee te denken over het oplossen van vraagstukken die zich voordoen in de organisatie. Onderzoek hoe generaties van elkaar kunnen leren; dan houd je elkaar betrokken en jong!

1 thought on “Geef geen extra aandacht aan 50+ inzake duurzame inzetbaarheid!”

Expeditie Duurzaam: Kenniseconomie afhankelijk van sociale innovatie | HAANTJES GEDRAG 12 jaar ago

[…] Kijken naar de duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers (zie de blog van Paola – http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/geef-geen-extra-aandacht-aan-50-inzake-duurzame-inzetbaa…). En niet alleen focussen op de eigen organisatie maar naar allianties streven. Als we onderling […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *