Duurzame omgang……

Het eerste wat me te binnen schiet bij het begrip duurzaamheid in relatie tot HR-beleid is een bijeenkomst voor een bedrijf, waarbij ik gevraagd was het aanwezige personeel iets te vertellen over interne relaties en omgangsvormen. Ik vertelde over mijn worsteling in de voorbereiding, omdat ik in eerste instantie moest denken aan het verhaal van de man die een congres bezoekt over beleving van seksualiteit. De inleider die openheid wil bevorderen, doet ter plekke een kleine enquête. ´Hoe vaak hebt u seks met uw partner? Wie elke dag, wie twee keer per week.´ De vraagstelling brengt levendigheid in de brouwerij. Tot slot vraagt hij enigszins balorig: ´En wie een keer per jaar?´ Eén man springt opgetogen overeind. Op de aanvullende vraag waar zijn enthousiasme op is gestoeld, antwoordt de congresganger: ´Morgen.´

Deze inleiding was de opmaat over het belang van een sterke bedrijfscultuur. Hoe ongeschreven regels bevorderend en belemmerend kunnen werken. Hoe belangrijk het is waarden te delen en praktisch te vertalen in gewenst collegiaal gedrag. Hoe je als bedrijf je voordeel kunt doen door dit bespreekbaar te maken. Uiteindelijk leidde dat verhaal tot een aantal bijeenkomsten, allereerst met een groep leidinggevenden, daarna met een dwarsdoorsnede – een tiental medewerkers – van het productiepersoneel. Per groep werden de sterke- en verbeterpunten qua taakgerichte en sociale aspecten benoemd en in een laatste bijeenkomst onderling uitgewisseld. Tot slot werden de resultaten in de vorm van een ´Dit vinden wij bij ons belangrijk´pamflet gepresenteerd aan het voltallige personeel. Een productiemedewerker en de bedrijfsleider bestegen samen het podium om dit enthousiast toe te lichten. ´We moeten veel meer over dit soort dingen praten met elkaar´, was de algemene teneur. Goed voor de samenwerking, goed voor de langere termijn.

Mijn praatje eindigde destijds als volgt: De hommel heeft een lichaamsgewicht van 0,7 gram en een vleugeloppervlakte van 1,3 vierkante centimeter. Volgens alle wetten van de aërodynamica kan ze niet vliegen. Gelukkig weet ze dit niet, dus vliegt ze. Voor menselijke wezens geldt eveneens dat het denkpatroon dat je hanteert het gedrag dat je vertoont beïnvloedt. Als je ergens in gelooft, gebeuren soms dingen die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. En kun je vliegen als een hommel.

Op naar een duurzame vlucht…

1 thought on “Duurzame omgang……”

Tony de Bree 14 jaar ago

Ik zou niet het woord “sterke cultuur” gebruiken maar duurzame cultuur. Een cultuur die samenwerking en menselijk gedrag bevorderd.

Mede oiv duidelijk voorbeeldgedrag van de leidinggevenden. Zeker in de dienstensector is dit een voorwaarde.

Tony de Bree

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *