Duurzame arbeidsverhoudingen op de schop door medewerker 2.0

Een 8-baan waarvan we geen idee  hebben welke bochten in het verschiet liggen; daar lijkt de toekomst van de arbeidsverhoudingen nog het meest op gezien de huidige en te verwachten ontwikkelingen. Op dit moment neemt de werkloosheid af en het is te hopen dat achteraf blijkt dat dit blijvend is en niet toe te wijzen aan seizoensinvloeden gezien de afvloeiingsrondes die in het verschiet liggen. Denk daarbij aan recente  berichtgeving over defensie, het postbedrijf.nl, het bankwezen en zo zijn er nog een paar te noemen waarbij aanzienlijke aantallen banen verdwijnen en gedwongen ontslagen onvermijdbaar zijn. Daar alles systemisch samenhangt, heeft dit razendsnel effecten op de werkgelegenheid in de regio en toeleveringsbedrijven. Kort op deze hausse komt een andere bocht in beeld en daarbij gaat het natuurlijk om het historisch nauwelijks eerder vertoond fenomeen van het krimpen van de beroepsbevolking. Dit wordt gecombineerd, zo beweren generatieleerspecialisten, met toetreders op de arbeidsmarkt die gaan voor de inhoud van de taak en bedrijven waar MVO hoog in het vaandel staat in plaats van het grote geld. Al spreken sommige andere onderzoeken dit weer tegen. Feit is en blijft dat organisaties moeten dealen met krimp of dat nu in dit of het volgende decennium echt doorbreekt. En in het kader van ‘never waste a good crisis’ ; hoe kun je de schaarste aan arbeidskrachten ombuigen naar kansen? Hoe kun nog slimmer werken?

Onder duurzame arbeidsverhouding wordt meestal verstaan dat er ingezet wordt op langdurige dienstverbanden. De medewerker van de toekomst heeft daar sowieso minder mee; de vaste aanstelling is geen bindmiddel an sich. Degenen die gaan voor nieuwe uitdagingen en prikkels blijven, totdat ze uitgeleerd zijn en zich elders bewust verder willen ontwikkelen. Anderen zullen voor een geringe loonsverhoging bij de buurman hun biezen pakken en verkassen. Volgens mij blijft dat afhankelijk van individuele drijfveren en moeten organisaties daarop inspelen door maatwerk te leveren op human resources gebied. Heb scherp in het oog welk vlees je in de kuip hebt en speel daar snel op in! Naast boeien en binden, ontstaat het vraagstuk hoe je een nieuwe medewerker snel en efficiënt inwerkt, zodat de kwaliteit en kwantiteit van de output snel in balans is met de investering van de werving en selectie. Gelukkig hoeft er in de nabije toekomst nauwelijks nog gebruikt gemaakt te worden van W&S-bureaus, omdat de door de verfijning van social media organisaties dit zelf organiseren of een thuiswerkende ZZP’er de zoekopdracht geven. Daardoor blijft geld over om het leren op de werkvloer invulling te geven. Dit gaat namelijk om permanente aandacht vragen bij een toenemende door- en uitstroom van talent.

Voor koplopers op het gebied van HR is het de hoogste tijd om creatieve oplossingen te bedenken om een ‘bumpy ride’ in de 8-baan tot een goed einde te brengen. Stuur vooral je tips op het gebied van loopbaanontwikkelingen in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *