Workshop Duurzame inzetbaarheid; interventies bij een ouder wordend personeelsbestand

Inleiding
Het is duidelijk dat elke organisatie de komende decennia te maken krijgt met een personeelsbestand dat gemiddeld genomen ouder is, dan het huidige. Dat betekent dat u er belang bij hebt dat uw medewerkers langer (=duurzaam) en waarschijnlijk breder inzetbaar zijn. Dat betekent dat ‘leren’ binnen uw organisatie een andere dimensie bereikt. Als u zich hierop toe gaat leggen tenminste.
Gaat dit u te snel? Even een schets van demografische ontwikkelingen in Nederland. Momenteel is één op de zeven inwoners in Nederland ouder dan 65 jaar. In 2020 zal dit opgelopen zijn tot één op de vijf inwoners en in 2050 zelfs tot één op de vier. Wat betekent dat voor uw personeelsbestand? Tegelijkertijd hebben we te maken met ontgroening in Nederland. Talent, zowel oud als jong, is straks zeer gewild; er wordt zelfs al gesproken over ‘The War on Talent’. Momenteel is een kwart van de werkzame beroepsbevolking 50-plus en dat percentage stijgt de komende jaren gestaag. Elke organisatie heeft er belang bij om het beste uit zijn mensen te halen om de productiviteit en/of dienstverlening te garanderen. Hoe u dat kunt aanpakken, komt in deze workshop aan de orde.

 Onderwerpen workshop
• Gezamenlijk kader creëren; ouderen zijn net zo productief als jongeren.
• Een blik in de hersenen; leerpatronen en gebruik maken van het aanwezig potentieel.
• Wat drijft ouderen; wat motiveert en demotiveert hen?
• Het voeren van loopbaangesprekken; bij welke generatie begin je? Binden en boeien van werknemers.
• Praktische interventies om duurzame inzetbaarheid te verankeren binnen organisaties.

Wat levert de workshop u op? Ideeën rond:

• Toename van productiviteit door sociale innovatie
• ‘Het leren’ vormgeven in een organisatie waar de gemiddelde leeftijd toeneemt.
• Invoeren van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en loopbaangesprekken.
• Het invoeren van acties rond duurzame inzetbaarheid als het in kaart brengen van leer- en ontwikkelpotentie.

Waar, wanneer en kosten
De workshop vindt plaats op 19 december 2011 bij Het Centrum voor Menskracht in Deventer en duurt van 12.30 tot 17.00 uur. We starten met een biologische lunch. De kosten voor deelname bedragen € 100,00. Het inschrijvingsformulier wordt u toegemaild na aanmelding via: http://www.ombradellaterra.nl/contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *