Waterbewustzijn en kans op nieuwe banen!!

Mysterieuze titel? Hierbij uitleg. De afgelopen maanden stonden gesprekken die ik voerde voor een deel in het teken van banenverlies. Daar zijn grofweg twee oorzaken voor aan te wijzen: de voortschrijdende automatisering en krimp door de crisis/bezuinigingen. Voorbeelden die ik hoorde zijn:

  • Het op handen zijnde afscheid van zo’n 2000 HR-medewerkers door centralisatie van een landelijk overheidsorgaan.
  • Bij een andere organisatie kan al langer, door versimpeling van het aanbod aan klanten en automatisering, het werk nu door 70 in plaats van 1000 mensen gedaan worden.
  • In mijn vriendenkring werken twee dames. De een werkt in de jeugdzorg en is onzeker over baanbehoud vanwege de overheveling van verantwoordelijkheden (met beperkter budget) naar de gemeente. De andere vriendin werkt bij een van de kenniscentra. Het kabinet heeft (in 2012/2013) een bezuinigingsplan gepresenteerd van 80% op het budget van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Waarschijnlijk verliest zij, en vele collega’s met haar, haar baan in 2015.

Links en rechts stelde ik vragen over op handen zijnde nieuwe banen. Elke crisis die gepaard gaat met werkloosheid wordt toch gevolgd door een periode van herstel en het ontstaan van nieuwe banen!? Tot vandaag kreeg ik daar nog geen antwoord op. Tot vandaag. Eindelijk werd ik verrast door een lichtpunt.

Overal ter wereld en dus ook in Nederland hebben we behoefte aan klimaatbestendige steden. Er zijn landen waar een tekort aan (drink)water is. Een tekort aan water door droogte of inefficiënt omgaan met het beschikbare water. Coca Cola heeft daar in verschillende fabrieken op aarde mee te maken. Er zijn landen waar door de klimaatsverandering hoosbuiten ontstaan en het is belangrijk dat dit water beheerst wordt afgevoerd. De huidige afwateringsinfrastructuur kan dit niet altijd aan. Het gevolg kan zijn dat we (tijdelijk) moeten vluchten voor het water of een periode op zolder wonen. Denk maar eens aan de recente wateroverlast in Engeland. Kortom, er is werk aan de waterwinkel.

Anders omgaan met water vraagt om waterbewustzijn. We vertrouwen erop dat water onze vriend is en dat het dagelijks uit de kraan blijft stromen. Stel nou dat het niet meer zo vanzelfsprekend is? Technologische oplossingen zijn grotendeels al voor handen, maar vragen om meer menskracht om mee te denken en projecten uit te voeren. Veel van die oplossingen hebben raakvlakken met de circulaire economie waarin we onder andere regenwater opvangen en afvalwater/stoffen zuiveren en hergebruiken. Het bijzondere aan die economie is dat het vraagt om regionale, decentrale initiatieven waardoor het ontstaan van werk een gezonde geografische spreiding kent.

Wil je meer weten over banen op dat gebied? Google dan eens op ‘banen en water’. Je kunt ook naar uitzending gemist kijken van Tegenlicht ‘De kracht van water’ om op nog meer ideeën te komen: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-kracht-van-water.html.

En ik ben er trots op dat in mijn woonplaats Zwolle van 19 tot en met 22 juni een water4daagse gehouden wordt met meer dan 50 activiteiten: http://www.water4daagse.nl. Dit is een initiatief van Proeftuin Water: http://www.proeftuinwater.nl/cms/. Met de vierdaagse wordt het bewustzijn rond water teruggebracht waar het hoort: bij ons – dichterbij de mens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *