St. v/d Arbeid, MKB NL, Achmea, Rova, Koffie en Bubbels, Gemeente Zwolle en meer in symposium over duurzame inzetbaarheid

En duurzaam betekent hier ook dat er creatief wordt gewerkt met minimale budgetten, de kwaliteit hoog ligt en de toegangsprijs laag (€ 50,00).

Wat komt er in het symposium, een co-creatie tussen NVP, Hogeschool Windesheim en het P&O Netwerk gehouden op 20 juni 2012 vanaf 13.45 uur, aan de orde?

De dag start met twee inleiders en wel Rob Slagmolen (zowel VNO-NCW als MKB NL) en Rijk van Ark (gemeente Zwolle). Rob legt het kader van de dag neer. Hij schreef mee aan de beleidsagenda 2020 van de Stichting van de Arbeid waarin de conclusie getrokken wordt dat werknemers langer, duurzaam en breed inzetbaar moeten zijn in het arbeidsproces. De achtergronden daarvan en adviezen over hoe dit te bewerkstelligen, licht hij toe. Dit kader vraagt om een voorbeeld van hoe je duurzame inzetbaarheid in de praktijk bevorderd. Rijk van Ark vertelt hoe Gemeente Zwolle vanaf 2011 bezig is met het vormgeven van een gemeentebreed ontwikkelprogramma gericht op de fundamenten: leidinggevenden, teams en medewerkers. Veranderende arbeidsverhoudingen vragen om minder leiding en meer ruimte voor professionaliteit. Hoe vergroot je het zelfsturend vermogen van al je medewerkers in een organisatie waar mensen dat niet gewend zijn. Inmiddels zijn de eerste successen geboekt.

Inleidingen roepen vragen op. Onder leiding van de bekende Zwolse journalist Harold de Haan vindt een discussie plaats tussen aanwezigen en de inleiders.

Workshops: Diverse organisaties zijn al bezig met het uitvoeren van oplossingen waarover Rob Slagmolen heeft verteld. Diverse adviesbureau begeleiden organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. De zes workshops waaruit je als deelnemer kunt kiezen, geven een impressie van de mogelijkheden waarmee duurzame inzetbaarheid bevorderd wordt. Ook is er speciale aandacht voor het MKB waar de HR-afdeling vaak klein is, maar dat hoeft niet te betekenen dat de slagkracht verminderd!

Louis Peters van MKB NL en projectleider van excelleren.nu laat zien hoe juist het MKB slim vorm geeft aan informeel leren. Bijna 700 mkb bedrijven sloten zich aan bij excelleren.nu om een visie op leren te ontwikkelen, maakten gebruik van een personeelsscan om te meten of ze het beste uit hun medewerkers haalden, namen kennis van generatieleren en nog veel meer. Het boek dat hierover verscheen, is te koop op de twintigste juni.

Wilmy van Balen is manager P&O bij ROVA; een werkgever die veel mensen in dienst heeft die lichamelijk werk doen en een relatief laag opleidingsniveau hebben.  Een werkgever die bovendien te maken heeft met wensen/eisen op het vlak van social return vanuit de gemeentelijke overheid. Hoe ga je daar mee om, wat doe je, waar loop je tegen aan?  

Mieke Verbaarschot en Dorinde Brands van Leeftijd&Werk de ontwikkelden de HR Tool Seniorenkracht. De tool biedt verrassende aanknopingspunten voor effectieve benaderingen van vooroordelen, leeftijd en levensfasen in de werksetting, employability en motivatie. Kwaliteiten van senioren onderbenutten is verspilling. Ze zijn hard nodig voor de economie. Maar hoe overtuigt u het management en leidinggevenden om senioriteit positief te benaderen?

Job crafting: door vrijheidsgraden naar Mooi Werk door dr. Mark van Vuuren (Universiteit Twente). Een benadering die er vanuit gaat dat iedere baan vrijheidsgraden heeft, die het mogelijk maken om zelf aan werk te sleutelen ofwel te ‘craften’. Mark bespreekt in zijn workshop de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om te komen tot job crafting. Het doel van job crafting is om mensen op de plek waar ze zitten hun werk weer te kunnen ervaren als een manier van leven in plaats van een maandag-tot-vrijdag manier van doodgaan.

Emiel Nijenhuis en Edna Walhain van Koffie en Bubbels zijn experts in ‘generatieleren’. Organisaties zijn zich er veelal niet van bewust dat in de verschillen tussen generaties een sterke ontwikkelkracht schuilt. Emiel. In de workshop nemen zij jullie mee op zo’n ontdekkingstocht, waarin je – aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden – een blik kunt werpen op de manier waarop die ontwikkelkracht in de organisatie ontketend kan worden en de rol die HR en het management daarin hebben.

Josje Frietman, manager Zilverpool bij Achmea, vertelt hoe ze met ‘Zilverpool’ tot een win-win-win komen. Het is een vernieuwende manier van omgaan met medewerkers die in de laatste fase van hun loopbaan zitten en die door veranderingen in de organisatie boventallig zijn geworden. Achmea kiest ervoor de kennis en deskundigheid van deze medewerkers maximaal te benutten door het concept van een intern detacheringbureau genaamd de Zilverpool dat op 1 januari 2010 van start is gegaan. De Zilverpool is: “Leverancier van ervaren vakmensen voor tijdelijke inzet met duurzaam resultaat”.

Programma, meer informatie en aanmelden

De inloop start vanaf 13.45 uur. De twee inleidingen worden gevolgd door de eerste workshopronde. Daarna is het tijd geworden om te dineren en netwerken. Dit wordt gevolgd door de tweede workshopronde en de netwerkborrel die rond 19.45 uur start. Wilt u meer weten of zich aanmelden? Ga dan naar de volgende link: http://www.nvp-plaza.nl/site/nl/actueel.phtml?p=agenda-item&index=1438

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *